Gmina Mniów

Krótszy czas pracy urzędu w dniu 2 maja PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 02 maja 2016 00:00

Zawiadamia się, że w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) urząd gminy będzie czynny w godzinach 7:30 - 15:30.

Poprawiony ( piątek, 29 kwietnia 2016 17:48 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 29 kwietnia 2016 17:42

W dniu 28 kwietnia 2016 roku odbyła się sesja Rady Gminy Mniów, była to dwudziesta zwykła sesja w kadencji 2014 – 2018 a czwarta w 2016 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych.

Rada Gminy Mniów na XX sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wniosku mieszkańca Gminy Mniów o uchwalenie przez Radę Gminy Mniów zasad na jakich członkom rady sołeckiej przysługiwać będą diety i zwrot kosztów podróży służbowych,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów,
 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów,
 • w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mniów na lata 2015 – 2032,
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,
 • w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy,
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 10:34

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XX (dwudziestą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 11.03.2016 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 22 kwietnia 2016 14:29

Mniów dnia 22.04.2016 r.

Znak: GKPS.V.6733.11.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm),oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 22.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia o długości ok. 18,0 m., obejmujący działki o nr ewid: 333/1,336,381/1 w miejscowości Mniów. Zakres programowy inwestycji obejmuje również likwidację istniejącej linii nn. o długości ok. 60,0 m.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 73
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

maj 2016
ponwtośroczwpiąsobnie
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74