Gmina Mniów

Posiedzenia komisji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 18 października 2019 10:50

Najbliższe posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy:

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Komunikacji: 21 października, godzina 15:00 (pokój nr 17);
  • Komisja Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska: 21 października, godzina 15:30 (sala konferencyjna)
  • Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty i Kultury: 21 października, godzina 16:00 (sala konferencyjna)
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
środa, 16 października 2019 18:18

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XIV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 23 października 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 27.08.2019 r., 19.09.2019 r. i 04.10.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja Wójta o oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mniów o oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

Podjęcie uchwał:

5. w sprawie zmiany Uchwały nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres ..... w trybie bezprzetargowym

7. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych

w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

8. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

9. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

10. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mniowie oraz nadania statutu

11. w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za bezzasadną

12. w sprawie zmian w budżecie gminy

13. Wolne wnioski i ogłoszenia.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
wtorek, 15 października 2019 07:51

We wtorek 15 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mniów.

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
środa, 09 października 2019 18:03

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej na dz. nr 452/4 w msc. Baran.

Treść w załączniku poniżej.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (DOC071019-07102019145822.pdf)DOC071019-07102019145822.pdf409 Kb2019-10-09 18:04
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 120