Gmina Mniów

Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 19 grudnia 2014 14:46

Mniów dnia 17.12.2014r .

Znak: GKPS.V.6220.4.2014

Obwieszczenie

Działając na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),w związku z art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. )

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

o wydaniu w dniu 17.12.2014 r. postanowienia znak: GKPS.V.62204.2014 - o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającej na 'budowie budynku inwentarskiego – kurnika w miejscowości Węgrzynów zlokalizowanego na działce nr ewid. 350”

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 19 grudnia 2014 10:37

Mniów, dnia 19.12.2014r.

Znak: GKPS.V.6220.7.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm), w związku z art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia,

że w dniu 19 grudnia 2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr ewid. 489/4 w obrębie Straszów.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
środa, 17 grudnia 2014 15:32

Mniów dnia 17.12.2014r .

Znak: GKPS.V.6220.8.2014

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek : GEOL-MIN Sp. z o.o. Al. IX Wieków Kielc 16/11 , 25-516 Kielce z dnia 17.11.2014 r. i uzupełnionego w dniu 11.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: powiększeniu powierzchni , w granicach której ma być prowadzone wydobywanie kopaliny ze złoża „ Gościniec” na terenie miejscowości Pałęgi, gmina Mniów, wraz ze zmianą koncesji na wydobywanie kopaliny oraz granic obszaru górniczego i terenu górniczego ustanowionych dla złoża „ Gościniec I”.
Działki w Pałęgach o numerach ewidencyjnych w granicach terenu górniczego „ Gościniec I : 29/2,30/3,31/2,338/1,35/4,44/3,47(droga),48/1,49/1,50/1,51/3,52/1,53/1,54/3,55/6,55/5,53/3,52/3,51/7,51/5, 66/1(droga),62/2,68/2,67/2,67/4, w tym działki o numerach ewidencyjnych w granicach obszaru górniczego -
„Gościniec I”: 29/2,30/3,31/2,338/1,35/4,44/3,47(droga),48/1,49/1,50/1,51/3,52/1,53/1,54/3,55/6,55/5.

Więcej…
 
Stypendium szkolne 2014/15 PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 15 grudnia 2014 10:23


Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, iż stypendium szkolne za okres wrzesień - grudzień 2014 r. będzie wypłacane w dniach 17 – 18  grudnia 2014 r.

 

Poprawiony ( poniedziałek, 15 grudnia 2014 10:25 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 57
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

grudzień 2014
ponwtośroczwpiąsobnie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Pogoda

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74