Gmina Mniów

Obwieszczenie Wojewowody Świętokrzyskiego o zatwierdzenie projektu budowlanego PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
środa, 16 kwietnia 2014 11:36

W załączeniu treść obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (DOC160414.pdf)Obwieszczenie IN-II.7840.1.80.2014458 Kb2014-04-17 11:38
 
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 13:20

Mniów dnia 2014.04.03

GKPS.V.6220.11.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów
informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) , oraz na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.),


Wójt Gminy Mniów podaje do publicznej wiadomości, co następuje:


zawiadamiam , że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: TIHE Sp. z o.o z siedzibą Wólka Kłucka 254A 26-080 Mniów z dnia 19.06.2013 r. i uzupełnionego w dniu 27.06.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na: „dalszej eksploatacji piasków ze złoża „ Wólka Kłucka” w poszerzonych jego granicach o działkę nr: 384/2 położonej w miejscowości Wólka Kłucka” zgromadzony został materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane prawem uzgodnienia.
Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
Z całością zgromadzonych akt strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie , pokój 1A, w godzinach 7³º – 15³º, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego obwieszczenia: 07.04.2014 r.

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 03 kwietnia 2014 13:44

W dniu 31 marca 2014 r. odbyła się trzydziesta dziewiąta, zwykła sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014, a trzecia w 2014 roku. Wzięło w niej udział 13 radnych, sołtysi oraz grupa mieszkańców gminy.
W ramach sesji zwykłej rada gminy podjęła uchwały:
1) przyjęła gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2014;
2) wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Borkach i Mokrym Borze w celu uregulowania przebiegu dróg wewnętrznych;
3) ustaliła zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy; po jej wejściu w życie, odległość usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych, mierzona będzie drogą faktycznego dojścia tj. od wejścia do lokalu punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia obiektu chronionego, a nie do granicy posesji obiektu chronionego jak dotychczas;
4) wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; mocą tej uchwały fundusz sołecki będzie wyodrębniony w budżecie gminy 2015 roku i w latach następnych;
5) wyraziła zgodę na pozostawienie na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec roku 2013;
6) przyjęła na 2014 rok program społeczny dotyczący aktywizacji osób po 50-tym roku życia;
7) dokonała zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Mniów, 2014-04-03.
Sporządził:
Bogumił Stępień

 
Ogłoszenie o szczepieniu lisów PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
poniedziałek, 31 marca 2014 07:58

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737) uprzejmie informuję, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 7 – 14 kwietnia 2014r. ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 15 gramów, koloru brązowo-czarnego.
Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu oraz wyłożone ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.
Dodatkowo apeluję o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, iż lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.

 

Poprawiony ( poniedziałek, 31 marca 2014 08:06 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 46
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

kwiecień 2014
ponwtośroczwpiąsobnie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Pogoda

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74