Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
wtorek, 26 września 2017 12:15

Mniów dnia 26.09.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.24.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 12/2017 znak: GKPS.V.6733.24.2017 z dnia 26.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowa ok. 230,0 mb odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 343 (droga), 287, 288, 289/1 oraz 289/2 położoną w miejscowości Wólka Kłucka, gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
wtorek, 26 września 2017 12:13

Mniów dnia 26.09.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.23.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 11/2017 znak: GKPS.V.6733.23.2017 z dnia 26.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie ok. 170,0 mb odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 373, 374/3, 374/2, 375/1, 376/1, 376/2, 377, 380, 381, 382 położoną w miejscowości Cierchy, gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 25 września 2017 08:19

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXIII (trzydziestą trzecią), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 28.09.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.08.2017 r.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez radnego.

3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za I półrocze 2017 roku wraz z opinią RIO w Kielcach.

Podjęcie uchwał:

5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów w ośmioletnie szkoły podstawowe,

6. w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Gminy,

7. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy,

10. Sprawy różne.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mniów

Jacek Szmit

 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
środa, 20 września 2017 17:42

Mniów dnia 20.09.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.22.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 9/2017 znak: GKPS.V.6733.22.2017 z dnia 19.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  1. Budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE Ø110 mm wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych : 466, 410 /droga krajowa/, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 174, 175, 794, 176/1, 176/4, 176/5, 177, 178, 179 położonych w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 95
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

grudzień 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74