Gmina Mniów

Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 22 lutego 2019 18:24

Lp.

Sołectwo

Data

Miejsce

Godz.

Osoba odpowiedzialna

1

Pałęgi

17.03.2019

Ośrodek Rehab.

16.00

P. Irena Skowron

2

Grzymałków

17.03.2019

SP w Grzymałkowie

18.00

P. Irena Skowron

3

Wólka Kłucka

20.03.2019

Świetlica

18.00

P. Milena Miśta

4

Podchyby

23.03.2019

SP w Rogowicach

15.00

P. Agnieszka Siadul

5

Rogowice

23.03.2019

SP w Rogowicach

16.00

P. Agnieszka Siadul

6

Serbinów

23.03.2019

SP w Rogowicach

18.00

P. Agnieszka Siadul

7

Mokry Bór

24.03.2019

SP w Grzymałkowie

15.00

P. Agnieszka Chyb

8

Straszów

24.03.2019

SP w Grzymałkowie

17.00

P. Krystyna Gorzelak

9

Baran

28.03.2019

Budynek gospodarczy

18.00

P. Rafał Bednarczyk

10

Gliniany Las

30.03.2019

SP w Grzymałkowie

15.00

P. Aneta Kozieł

11

Zachybie

30.03.2019

SP w Grzymałkowie

17.00

P. Aneta Kozieł

12

Borki

30.03.2019

SP w Grzymałkowie

18.00

P. Krystyna Gorzelak

13

Cierchy

31.03.2019

SP w Cierchach

16.00

P. Joanna Sosnowska

14

Pępice

31.03.2019

SP w Cierchach

18.00

P. Joanna Sosnowska

15

Malmurzyn

03.04.2019

Remiza OSP

17.00

P. Wiesława Spera

16

Przełom

03.04.2019

SP w Mniowie

19.00

P. Wiesława Spera

17

Węgrzynów

06.04.2019

SP w Mniowie

16.00

P. Aneta Kozieł

18

Zaborowice

06.04.2019

SP w Zaborowicach

18.00

P. Małgorzata Janus

19

Lisie Jamy

07.04.2019

SP w Mniowie

16.00

P. Justyna Szyszka-Snitko

20

Mniów

07.04.2019

SP w Mniowie

18.00

P. Justyna Szyszka-Snitko

21

Skoki

27.04.2019

SP w Grzymałkowie

17.00

P. Katarzyna Kosmal

22

Pieradła

28.04.2019

Sala katechetyczna

16.00

P. Milena Miśta

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

Poprawiony ( piątek, 01 marca 2019 13:26 )
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 22 lutego 2019 15:54

Mniów, dnia 22.02.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.1.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096)

w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że zebrany materiał dowodowy w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

  • budowie sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Przełom na działkach: nr 484/2, 485, 461, 483/9, 483/10, 483/11, 484/1,
    • jest wystarczający do wydania decyzji lokalizacyjnej.

Na podstawie art. 10 § 1 KPA uprzejmie informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastapić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 15. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Poprawiony ( poniedziałek, 25 lutego 2019 10:58 )
Więcej…
 
Informacja o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
piątek, 15 lutego 2019 12:18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej.

W związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339), istnieje wymóg opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:

- są objęte decyzją - pozwoleniem zintegrowanym,

- prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,

- uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha.

- utrzymują obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.

Więcej…
 
Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 15 lutego 2019 12:12

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będzie wydawana w remizie w Grzymałkowie przy ul. Majowej w dniach 19.02.2019 r. (wtorek) , 20.02.2019 r. (środa) i 21.02.2019 r. (czwartek) w godzinach od 1400 do 1700.

Poprawiony ( piątek, 15 lutego 2019 12:14 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 112

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74