Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 11 października 2018 14:21

Mniów dnia 09.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.34.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm), oraz art 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia, że: w dniu 09.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie odcinka drogi wewnętrznej z zatoczką o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej – gminnej.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
środa, 10 października 2018 16:46

W dniu 9 października 2018 roku odbyła się czterdziesta siódma nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i dziesiąta w 2018 roku. Rada Gminy Mniów na XLVII sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
  • w sprawie zmian w budżecie gminy
  • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2018 – 2023.
 
Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74 PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
środa, 10 października 2018 13:18

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł „Kielce Zachód”, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe - zgodnie z decyzją nr 3043/2018 znak: ZATiRA. IA. 5161. 96. 2018z dnia 27.06.2018r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

ul. Paderewskiego 43/4, 25-950 Kielce.

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest w BIP urzędu w dziale „Inne ogłoszenia

Poprawiony ( środa, 10 października 2018 13:32 )
 
Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74 PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
środa, 10 października 2018 13:18

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe - zgodnie z decyzją nr 3042/2018 znak: ZATiRA. IA. 5161. 95. 2018 z dnia 27.06.2018r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

ul. Paderewskiego 43/4, 25-950 Kielce.

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest w BIP urzędu w dziale „Inne ogłoszenia

Poprawiony ( środa, 10 października 2018 14:17 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 108

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74