Gmina Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 02 sierpnia 2018 11:33

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia”.

Poprawiony ( piątek, 03 sierpnia 2018 12:24 )
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 02 sierpnia 2018 11:23

Mniów dnia 01.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.22.2018

O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 31.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie ok. 355,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej i gminnej, obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 352 i część pasa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 353, położoną w miejscowości Przełom oraz nieruchomość o numerze ewidencyjnym 398/1 i część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 397, położoną w miejscowości Zachybie, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

  • linia napowietrzna niskiego napięcia o długości około 355,0 m (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
  • słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 02 sierpnia 2018 11:18

Mniów dnia 31.07.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.17.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 5/2018 znak: GKPS.V.6733.17.2018 z dnia 31.07.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi wewnętrznej

obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych 223/6, 223/3, 239/1, 238/4, 238/3 oraz części pasa drogi o kategorii wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 228, położoną w miejscowości Grzymałków ul. Spacerowa, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

  • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
  • Linia kablowa niskiego napięcia (kabel YAKXs 4x35 mm),
  • Słupy wirowane typu E

Więcej…
 
Wyniki konkursu "Program dla sołectw" PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 18 lipca 2018 12:01

Blisko 130 projektów zgłosili przedstawiciele sołectw z powiatu kieleckiego do konkursu "Program dla sołectw".

Starostwo Powiatowe w Kielcach nagrodziło 55 z nich. Wśród nich znalazły się aż 3 sołectwa z Gminy Mniów.

15 tysięcy złotych trafi za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kielcach do Gminy Mniów. Zwycięskie sołectwa to Lisie Jamy, Wólka Kłucka oraz Malmurzyn. Dofinansowanie pozwoli doposażyć place zabaw oraz świetlice wiejskie w tych miejscowościach.

 

Gratulujemy!!!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 106

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74