Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 27 grudnia 2018 11:19

Mniów dnia 18.12.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.35.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1945), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 15/2018 znak: GKPS.V.6733.35.2018 z dnia 18.12.2018 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • nadbudowie obiektu Urzędu Gminy w Mniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego poddasza na cele związane z dotychczasową funkcją obiektu, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 555/12, 555/5 oraz 555/6, położoną w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 20 grudnia 2018 12:30

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję zwykłą V sesję Rady Gminy Mniów w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 14.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2023,

4. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

5. Wolne wnioski i ogłoszenia.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł

 
Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 20 grudnia 2018 01:00

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będzie wydawana w remizie w Mniowie w dniach 20 (czwartek) i 21 (piątek) grudnia 2018 r. w godzinach od 1300 do 1700.

Poprawiony ( czwartek, 20 grudnia 2018 10:26 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:16

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyła się IV zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów na IV sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów
  • w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy
  • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”
  • w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Mniowie na lata 2018 - 2023”
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
  • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 112

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74