Gmina Mniów

Informacja o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
piątek, 15 lutego 2019 12:18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej.

W związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339), istnieje wymóg opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:

- są objęte decyzją - pozwoleniem zintegrowanym,

- prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,

- uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha.

- utrzymują obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.

Więcej…
 
Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 15 lutego 2019 12:12

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będzie wydawana w remizie w Grzymałkowie przy ul. Majowej w dniach 19.02.2019 r. (wtorek) , 20.02.2019 r. (środa) i 21.02.2019 r. (czwartek) w godzinach od 1400 do 1700.

Poprawiony ( piątek, 15 lutego 2019 12:14 )
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 14 lutego 2019 19:00

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia”.

Poprawiony ( piątek, 15 lutego 2019 12:25 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 14 lutego 2019 14:31

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VII sesję zwykłą Rady Gminy Mniów w dniu 20 lutego 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 30.01.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2019 rok,

4. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i Sośnina,

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat,

6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,

7. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów,

8. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy,

 

Poprawiony ( czwartek, 14 lutego 2019 14:33 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 115

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska