Gmina Mniów

Rozpoczęcie naboru do Szkoły Podstawowej Specjalnej PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
środa, 05 lutego 2020 19:02

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Wólce Kłuckiej prowadzona przez Akademicką Fundację Staropolska ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021.

Plakat szkoła specjalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony ( środa, 05 lutego 2020 19:23 )
Więcej…
 
Opiniowanie projektu uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2020 roku” PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 30 stycznia 2020 14:54

Obraz Ilona Ilyés z Pixabay Wójt Gminy Mniów działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 122 ze zm.) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mniów w 2020 r.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji.

Pobierz - Program

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 30 stycznia 2020 08:42

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • zmieniająca uchwałę nr 97/XIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Kieleckiemu
 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
 • zmieniająca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 10 miesięcy
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 • w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego
 • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • zmieniająca uchwałę nr 61/IX/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 
Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 27 stycznia 2020 12:59

Od 3 lutego Urząd Gminy Mniów czynny jest w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7:30-15:30, a w środy 9:00 - 17:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 132