Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
wtorek, 18 czerwca 2019 13:03

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję X sesję absolutoryjną Rady Gminy Mniów w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 22.05.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mniów za 2018 rok.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Podjęcie uchwał:

Więcej…
 
Posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 17 czerwca 2019 16:11

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 17 czerwca 2019 16:11

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 17 czerwca 2019 16:10

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mniów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 123