Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
wtorek, 27 czerwca 2017 11:18

Mniów dnia 27.06.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.14.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 26.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 1120m na działkach o numerach ewidencyjnych: 203/5,204/1,215 w obrębie Malmurzyn.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
wtorek, 27 czerwca 2017 11:14

Mniów dnia 27.06.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.12.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 26.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 170m, oraz kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 50 m na działkach o numerach ewidencyjnych: 294/2 i 444 w miejscowości Pielaki obręb geodezyjny Przełom.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 26 czerwca 2017 11:30

W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyła się trzydziesta pierwsza absolutoryjna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i czwarta w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXI sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
 • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok
 • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Mniów na rok 2016
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2016
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2016 rok
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie za 2016 rok
 • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowosci Gliniany Las, obręb Straszów
 • w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Wycinka drzew - nowe przepisy od 17 czerwca 2017 roku PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 26 czerwca 2017 11:16

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, platanu klonolistnego;
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew. Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin wnioskodawca nie otrzyma sprzeciwu co do planowanej wycinki, to wtedy będzie można przystąpić do wycinki tzw. milcząca zgoda. Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy od dnia oględzin.

Nowelizacja ustawy zakłada również, że jeśli przed upływem 5 lat od dnia oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na części nieruchomości na której rosło drzewo (co do którego dokonano zgłoszenia), właściciel będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę drzew. Jeżeli bowiem drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagają uzyskania zezwolenia na starych zasadach i podlegają opłacie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 95
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

grudzień 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74