Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 25 października 2018 10:48

Mniów dnia 24.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.31.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 13/2018 znak: GKPS.V.6733.31.2018 z dnia 24.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gliniany Las obręb Straszów, obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym:
    786, 796, 785, 795/1, 795/2, 795/3, 794, 793, 792, 791, 790, 789.

Zakres programowy inwestycji:

  • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
  • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Szkolenia dla rolników PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
środa, 24 października 2018 17:25

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach zaprasza

  • osoby prowadzące ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny lub w celu bezpośredniej dostawy ( drób, króliki ) na szkolenie z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju,
  • zainteresowane na szkolenie z zakresu rolniczego handlu detalicznego (RHD).

w dniach:

  • 7 listopada 2018 r. (środa)
  • 15 grudnia 2018 r. (sobota)

Szczegóły w załącznikach.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (dla osób prowadzących ubój.pdf)dla osób prowadzących ubój.pdf253 Kb2018-10-24 17:31
Download this file (Rolniczy Handel Detaliczny.pdf)Rolniczy Handel Detaliczny.pdf228 Kb2018-10-24 17:31
Poprawiony ( środa, 24 października 2018 17:47 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
środa, 17 października 2018 14:09

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję uroczystą, XLVIII (czterdziestą ósmą) sesję Rady Gminy Mniów w dniu 19 października 2018 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 09.10.2018 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za I półrocze 2018 roku wraz z opinią RIO w Kielcach.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Mniów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,

5. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mniów,

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy,

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy,

Jacek Szmit

 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 12 października 2018 10:51

Szanowni Dyrektorzy,

Nauczyciele i Wychowawcy

oraz Pracownicy Placówek Oświatowych

flowers Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy podziękować wszystkim, którzy biorą czynny udział w jednej z największych powinności, jaką jest edukacja naszych dzieci. Dziękujemy za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie swoich wychowanków oraz za trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych najmłodszych mieszkańców.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto. Nie ma bowiem ważniejszej sprawy niż edukacja i wychowanie młodego pokolenia. Edukacja to nie tylko nauka, ale przede wszystkim dostrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw, kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych, a także wskazywanie szlachetnych, ponadczasowych wartości.

W tym wyjątkowym dniu, dziękuję za Wasz codzienny trud i wysiłek w pogłębianiu wiedzy i wrażliwości młodego pokolenia. Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, optymizmu, radości, zadowolenia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech Wasze powołanie nauczycielskie i ofiarność zaowocuje wdzięcznością wychowanków, a także uznaniem ich rodziców i całego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Mniów

Mariusz Adamczyk

Przewodniczący Rady Gminy Mniów

Jacek Szmit

Poprawiony ( piątek, 12 października 2018 13:00 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 112

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74