Gmina Mniów

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 20 grudnia 2018 01:00

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będzie wydawana w remizie w Mniowie w dniach 20 (czwartek) i 21 (piątek) grudnia 2018 r. w godzinach od 1300 do 1700.

Poprawiony ( czwartek, 20 grudnia 2018 10:26 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:16

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyła się IV zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów na IV sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów
 • w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy
 • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”
 • w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Mniowie na lata 2018 - 2023”
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Apel do właścicieli psów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 11 grudnia 2018 09:41

W związku z licznymi skargami mieszkańców gminy Mniów w sprawie pozostawianych bez opieki wałęsających się psów, w trosce o bezpieczeństwo oraz likwidację powstających zagrożeń Urząd Gminy Mniów informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, właściciele zwierząt zobowiązani są do:

 • zapewnienia zwierzętom właściwej i humanitarnej opieki
  „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”
 • poddawania ich okresowym, wymaganym prawem szczepieniom ochronnym
 • trzymania psów w zamkniętych ogrodzeniach
 • stosowania smyczy i kagańców dla psów, które są wypuszczane poza zamknięte ogrodzenia
 • posiadania zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy by nie zapominali o swoich czworonogach.

Dokarmianie psów uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego właściciela.

Od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym sposobem w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia, jako bezdomnego nie będą przyjmowane.

Schronisko dla zwierząt nie jest placówką charytatywną, za przyjęcie zwierząt obciąża Gminę wysokimi kosztami.

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 07 grudnia 2018 11:47

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję zwykłą IV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 21.11.2018 r., 27.11.2018 r. oraz 04.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów,

4. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy,

5. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”,

6. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Mniowie na lata 2018 - 2023”

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. Wolne wnioski i ogłoszenia.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 115

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska