Gmina Mniów

W sobotę 6 kwietnia urząd będzie czynny PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 04 kwietnia 2019 11:07

W sobotę 6 kwietnia 2019 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 20 marca 2019 roku, Urząd Gminy Mniów będzie czyny w godzinach od 7.30 do 15.30.

 
Zmiana Harmonogramu Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 02 kwietnia 2019 18:07

Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów

Lp. Sołectwo Data Miejsce Godz. Osoba odpowiedzialna
1 Pałęgi 17.03.2019 Ośrodek Rehab. 16.00 P. Irena Skowron
2 Grzymałków 17.03.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Irena Skowron
3 Wólka Kłucka 20.03.2019 Świetlica 18.00 P. Milena Miśta
4 Podchyby 23.03.2019 SP w Rogowicach 15.00 P. Agnieszka Siadul
5 Rogowice 23.03.2019 SP w Rogowicach 16.00 P. Agnieszka Siadul
6 Serbinów 23.03.2019 SP w Rogowicach 18.00 P. Agnieszka Siadul
7 Mokry Bór 24.03.2019 SP w Grzymałkowie 15.00 P. Agnieszka Chyb
8 Straszów 24.03.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Krystyna Gorzelak
9 Baran 28.03.2019 Budynek gospodarczy 18.00 P. Rafał Bednarczyk
10 Gliniany Las 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 15.00 P. Aneta Kozieł
11 Zachybie 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Aneta Kozieł
12 Borki 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Krystyna Gorzelak
13 Cierchy 31.03.2019 SP w Cierchach 16.00 P. Joanna Sosnowska
14 Pępice 31.03.2019 SP w Cierchach 18.00 P. Joanna Sosnowska
15 Malmurzyn 03.04.2019 Remiza OSP 17.00 P. Wiesława Spera
16 Przełom 03.04.2019 SP w Mniowie 19.00 P. Wiesława Spera
17 Węgrzynów 06.04.2019 SP w Mniowie 16.00 P. Aneta Kozieł
18 Zaborowice 06.04.2019 SP w Zaborowicach 18.00 P. Małgorzata Janus
19 Lisie Jamy 07.04.2019 SP w Mniowie 16.00 P. Justyna Szyszka-Snitko
20 Mniów 07.04.2019 SP w Mniowie 18.00 P. Justyna Szyszka-Snitko
21 Skoki 27.04.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Katarzyna Kosmal
22 Pieradła 28.04.2019 Sala katechetyczna 16.00 P. Milena Miśta
21 Skoki 14.04.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Katarzyna Kosmal
22 Pieradła 14.04.2019 Sala katechetyczna 16.00 P. Milena Miśta
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 19:56

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym”.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
środa, 27 marca 2019 09:40

W dniu 26 marca odbyła się VIII zwykła sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów na VIII sesji podjęła następujące uchwały:

 • - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzących jest Gmina Mniów.
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów.
 • w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów.
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 8 lat w trybie bezprzetargowym.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Skoki.
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Serbinów.
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2019 roku.
 • w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Stachura, Chyby i Baran.
 • w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich.
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/ VI /2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2018.
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 • w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 120