Gmina Mniów

Bezpłatne szkoenia dla członków OSP PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
piątek, 11 maja 2018 12:46

Zwracamy się z ofertą organizacji bezpłatnych szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach prowadzonego projektu. Dedykowane dla strażaków kursy poza blokiem szkoleń informatycznych zawierałyby w sobie elementy kursów ratowniczo — gaśniczych, z zakresu BHP czy pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdorazowo organizowane szkolenie można poszerzyć o inne tematy ważne dla jednostki czy lokalnej społeczności. Szkolenia odbywają się na mobilnych pracowniach komputerowych, więc spotkanie takie można zorganizować także W strażnicy OSP.

Więcej w załączniku oraz na stronie projektu.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (LAEC_pismo_do_OSP_w_sprawie_szkoleń____kopia.pdf)LAEC_pismo_do_OSP_w_sprawie_szkoleń____kopia.pdf453 Kb2018-05-22 12:52
Poprawiony ( wtorek, 22 maja 2018 12:56 )
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 09 maja 2018 12:14

W Biuletynie Informacji Publicznej urzędu znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Mniów z dnia 9 maja 2018 r. o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Szczegóły ogłoszeniu..

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
wtorek, 08 maja 2018 14:20

Mniów dnia 07.05.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.15.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 07.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami wirowanymi typu E i żelbetowymi-ŻN w miejscowości Grzymałków ul. Górna na działkach o nr ewid. 255/2,256,266,267,268,269,271,272,273,274/6

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 26 kwietnia 2018 09:53

W dniu 23 kwietnia 2018 roku odbyła się czterdziesta pierwsza zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i czwarta w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLI sesji podjęła następujące uchwały:

  • przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,
  • w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Mniów świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej oraz punktu interwencji kryzysowej w ramach pn. "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów",
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 5 miesięcy,
  • w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 106

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74