Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 25 lutego 2019 10:51

W dniu 20 lutego odbyła się VII zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Rada Gminy Mniów na VII sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2019 rok,
  • w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i Sośnina,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,
  • w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów,
  • w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 22 lutego 2019 18:24

Lp.

Sołectwo

Data

Miejsce

Godz.

Osoba odpowiedzialna

1

Pałęgi

17.03.2019

Ośrodek Rehab.

16.00

P. Irena Skowron

2

Grzymałków

17.03.2019

SP w Grzymałkowie

18.00

P. Irena Skowron

3

Wólka Kłucka

20.03.2019

Świetlica

18.00

P. Milena Miśta

4

Podchyby

23.03.2019

SP w Rogowicach

15.00

P. Agnieszka Siadul

5

Rogowice

23.03.2019

SP w Rogowicach

16.00

P. Agnieszka Siadul

6

Serbinów

23.03.2019

SP w Rogowicach

18.00

P. Agnieszka Siadul

7

Mokry Bór

24.03.2019

SP w Grzymałkowie

15.00

P. Agnieszka Chyb

8

Straszów

24.03.2019

SP w Grzymałkowie

17.00

P. Krystyna Gorzelak

9

Baran

28.03.2019

Budynek gospodarczy

18.00

P. Rafał Bednarczyk

10

Gliniany Las

30.03.2019

SP w Grzymałkowie

15.00

P. Aneta Kozieł

11

Zachybie

30.03.2019

SP w Grzymałkowie

17.00

P. Aneta Kozieł

12

Borki

30.03.2019

SP w Grzymałkowie

18.00

P. Krystyna Gorzelak

13

Cierchy

31.03.2019

SP w Cierchach

16.00

P. Joanna Sosnowska

14

Pępice

31.03.2019

SP w Cierchach

18.00

P. Joanna Sosnowska

15

Malmurzyn

03.04.2019

Remiza OSP

17.00

P. Wiesława Spera

16

Przełom

03.04.2019

SP w Mniowie

19.00

P. Wiesława Spera

17

Węgrzynów

06.04.2019

SP w Mniowie

16.00

P. Aneta Kozieł

18

Zaborowice

06.04.2019

SP w Zaborowicach

18.00

P. Małgorzata Janus

19

Lisie Jamy

07.04.2019

SP w Mniowie

16.00

P. Justyna Szyszka-Snitko

20

Mniów

07.04.2019

SP w Mniowie

18.00

P. Justyna Szyszka-Snitko

21

Skoki

27.04.2019

SP w Grzymałkowie

17.00

P. Katarzyna Kosmal

22

Pieradła

28.04.2019

Sala katechetyczna

16.00

P. Milena Miśta

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

Poprawiony ( piątek, 01 marca 2019 13:26 )
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 22 lutego 2019 15:54

Mniów, dnia 22.02.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.1.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096)

w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że zebrany materiał dowodowy w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

  • budowie sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Przełom na działkach: nr 484/2, 485, 461, 483/9, 483/10, 483/11, 484/1,
    • jest wystarczający do wydania decyzji lokalizacyjnej.

Na podstawie art. 10 § 1 KPA uprzejmie informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastapić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 15. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Poprawiony ( poniedziałek, 25 lutego 2019 10:58 )
Więcej…
 
Informacja o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
piątek, 15 lutego 2019 12:18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej.

W związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339), istnieje wymóg opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:

- są objęte decyzją - pozwoleniem zintegrowanym,

- prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,

- uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha.

- utrzymują obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 118