Gmina Mniów

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 13 grudnia 2019 11:41

Najbliższe posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy tj.

 • Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
 • Komisji Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska,
 • Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Komunikacji,
 • Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Komisji Oświaty i Kultury

odbędą się 16 grudnia (poniedziałek) o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mniów.

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 12 grudnia 2019 08:00

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XVII sesję (budżetową) Rady Gminy Mniów w dniu 18 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 26.11.2019 r. oraz 07.12.2019 r.
 2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
  Podjęcie uchwał:
 3. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 4. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 5. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres …. w trybie bezprzetargowym
 6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok
 7. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
 8. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
 9. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031
 10. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok
 11. Wolne wnioski i ogłoszenia.
 12. Zamknięcie sesji.
Poprawiony ( czwartek, 12 grudnia 2019 08:17 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 09 grudnia 2019 10:13

W dniu 7 grudnia 2019 roku odbyła się XVI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie utworzenia na terenie gminy Mniów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Bezdomny pies czeka na adopcję PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 06 grudnia 2019 10:07

Bezdomny, młody i zdrowy pies, mieszaniec, bardzo przyjazny i radosny czeka na adopcję życzliwych ludzi. Tymczasowo przebywa pod opieką mieszkańców sołectwa Pępice. Gmina gwarantuje pokrycie kosztów w wysokości 300 zł na wyposażenie, pokarm lub podstawową opiekę weterynaryjną. Osoba zainteresowana adopcją proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy Mniów pod numerem telefonu 41 3737002 wew. 101 lub osobiście w pokoju nr 1.

pies pies pies

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 124