Gmina Mniów

Apel do właścicieli psów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 11 grudnia 2018 08:41

W związku z licznymi skargami mieszkańców gminy Mniów w sprawie pozostawianych bez opieki wałęsających się psów, w trosce o bezpieczeństwo oraz likwidację powstających zagrożeń Urząd Gminy Mniów informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, właściciele zwierząt zobowiązani są do:

  • zapewnienia zwierzętom właściwej i humanitarnej opieki
    „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”
  • poddawania ich okresowym, wymaganym prawem szczepieniom ochronnym
  • trzymania psów w zamkniętych ogrodzeniach
  • stosowania smyczy i kagańców dla psów, które są wypuszczane poza zamknięte ogrodzenia
  • posiadania zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy by nie zapominali o swoich czworonogach.

Dokarmianie psów uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego właściciela.

Od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym sposobem w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia, jako bezdomnego nie będą przyjmowane.

Schronisko dla zwierząt nie jest placówką charytatywną, za przyjęcie zwierząt obciąża Gminę wysokimi kosztami.

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 07 grudnia 2018 10:47

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję zwykłą IV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 21.11.2018 r., 27.11.2018 r. oraz 04.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów,

4. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy,

5. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”,

6. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Mniowie na lata 2018 - 2023”

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. Wolne wnioski i ogłoszenia.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
wtorek, 04 grudnia 2018 17:31

W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyła się III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023 i trzecia w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na III sesji podjęła następujące uchwały:

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 – 2023

  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
  • w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  • w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 
W poniedziałek 24 grudnia urząd nieczynny PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 04 grudnia 2018 11:30

Stosownie do Zarządzenie Wójta Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek - Wigilia) urząd gminy będzie nieczynny.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi dnia 08 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach 7:30-15:30.

Poprawiony ( wtorek, 04 grudnia 2018 11:40 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 108

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74