Gmina Mniów

Apel do mieszkańców Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 16 lutego 2010 12:26
house-recent-snow1 Urząd Gminy w Mniowie apeluje o szczególne zwrócenie uwagi i kontrole pokrywy śniegu na zabudowaniach gospodarczych i mieszkalnych. Obfite opady śniegu powodują zagrożenie naruszenia konstrukcji dachowej, co w konsekwencji może doprowadzić do zawalenia konstrukcji dachowej, jak również zagrożenia życia użytkowników tych budynków. Zwracamy się o natychmiastowe podjęcie kroków zmierzających do usunięcia tego typu zagrożeń ponieważ nadchodząca odwilż jeszcze bardziej obciąży konstrukcje dachową.

 

Pamiętajmy!!

Na właścicielu lub zarządcy budynku spoczywa obowiązek utrzymania, użytkowania i sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:19 )
 
Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników rolnika PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
czwartek, 11 lutego 2010 13:12
logo_ue_x80px logo_wup2_x80px
program_regionalny-narodowa_strategia_spojnosci_x80px
spag_2
Europejski fundusz społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kapitał ludzki
Narodowa strategia spójności
Przedsiębiorstwo usług technicznych
SPAG

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych SPAG

zaprasza na:

BEZPŁATNE SZKOLENIA

 

przeznaczone dla rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS-ie

Poprawiony ( czwartek, 11 lutego 2010 14:32 )
Więcej…
 
Bezpłatne szkolenia zawodowe dla rolników PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
piątek, 05 lutego 2010 13:16
logo_ue_x80px logo_wup2_x80px
program_regionalny-narodowa_strategia_spojnosci_x80px
logo abakus_2
Europejski fundusz społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kapitał ludzki
Narodowa strategia spójności
ABAKUS
Konsulting

Skorzystaj z darmowych szkoleń i zdobądź nową pracę:

 

  • Fakturzysta - handlowiec – zajęcia teoretyczne z zasad organizacji handlu oraz technik sprzedaży i kontaktu z klientem

  • Specjalista ds. wynagrodzeń - kadrowa przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych

  • Pracownik ds. administracji – szkolenie z zasad funkcjonowania i organizacji pracy biurowej

  • Operator koparko- ładowarki – kurs obsługi koparek (brak wolnych miejsc)

  • Magazynier – szkolenie z zakresu organizacji magazynu i dokumentów magazynowych, kurs komputerowy, kurs obsługi wózków widłowych (brak wolnych miejsc)

 

Poprawiony ( czwartek, 11 lutego 2010 13:15 )
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 05 lutego 2010 12:11

Mniów, dnia 2 lutego 2010r.

WÓJT GMINY MNIÓW


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Mniowie Uchwały Nr 46/XLVI/09 z dnia 21.10.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniów w obrębie sołectw: Pieradła, Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:38 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 następna > ostatnia >>

Strona 105 z 112

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74