Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 20 stycznia 2012 12:10

W dniu 29 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyło się pierwsze posiedzenie sesji budżetowej Rady Gminy w Mniowie; drugie posiedzenie sesji budżetowej odbyło się w dniu 5 stycznia 2012 roku : była to szesnasta sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2010 – 2014, a trzynasta w 2011 roku.

W obydwóch posiedzeniach sesji budżetowej wzięło udział 15 radnych.

Poprawiony ( piątek, 20 stycznia 2012 12:13 )
Więcej…
 
Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
czwartek, 19 stycznia 2012 10:01

Od 15 stycznia 2012 r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych).

Pełna treść komunikatu.

Poprawiony ( czwartek, 19 stycznia 2012 10:09 )
 
Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 09 stycznia 2012 09:34

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Urząd Gminy w Mniowie informuje, że na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

  • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 29 grudnia 2011 08:09

W dniu 22 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to piętnasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a dwunasta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

- w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011- 2020

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie/-/ Krystyna Ślęzak

 
<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 następna > ostatnia >>

Strona 112 z 132