Gmina Mniów

Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
środa, 11 maja 2011 10:28

Mniów dnia 09.05.2011 r.

 

Znak: BIGP.II.7331-213/10/11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wydane :

Postanowienie Wójta Gminy Mniów znak: BIGP.II.7331-213/10/11 z dnia 05.05.2011 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie Stacji Wodociągowej polegającej na włączeniu studni do sieci wodociągowej w Cierchach gm. Mniów wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągiem międzyobiektowym, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 388/6,390/3, 388/3, położone w miejscowości Cierchy, gmina Mniów.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów.

W/w postanowienie do wglądu w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( pokój 15) Urzędu Gminy w Mniowie. 

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
środa, 11 maja 2011 10:20

Mniów dnia 09.05.2011 r.

Znak: BIGP.II.7331-211/10/11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wydane:

Postanowienie Wójta Gminy Mniów znak: BIGP.II.7331-211/10/11 z dnia 05.05.2011 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie zbiornika wyrównawczego dla wodociągu w Zaborowicach gm. Mniów wraz z zasilaniem energetycznym oraz budowie międzyobiektowego rurociągu o długości ok. 3,8 km. obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 107, 109/1 ,109/2, położone w miejscowości Pieradła i nieruchomości 289/1, 289/2, 386, 385/3, 384, 387, 388, 351, 91, 390, 251, 281, 225, 179, 112, 145, 393, 195, 389/2, 492, 275/10, położone w Zaborowicach, gmina Mniów.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów.

W/w postanowienie do wglądu w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( pokój 15) Urzędu Gminy w Mniowie.

Poprawiony ( środa, 11 maja 2011 10:28 )
 
Badania mammograficzne PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 10 maja 2011 11:11

Zbadaj się - to nic nie kosztuje

Wzorem lat ubiegłych nasza gmina w roku bieżącym przystąpiła do

organizowania grupowych wyjazdów kobiet na badania mammograficzne.

Pierwsze takie badanie odbędzie się w dniu 18 czerwca b.r (sobota).

Wyjazd autokarem zorganizowanym przez Wójta Gminy, planowany jest z

Mniowa o godzinie 7:00, natomiast z Grzymałkowa o 7:15. Bezpłatne badania

zostaną przeprowadzone w Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym w Kielcach.

Z badania mogą skorzystać Panie w wieku 50-69 lat, które w ostatnich

dwóch latach nie przeprowadzały takiego badania.

Zapisów można dokonywać w Ośrodku Zdrowia w Mniowie i Grzymałkowie oraz

Urzędzie Gminy, pokój nr 16.

Pamiętaj!

Wczesne wykrycie raka piersi to niemalże stuprocentowa szansa na

wyleczenie tej choroby. Rak piersi nadal w Polsce zbiera ogromne żniwo.

Zachorowalność wzrasta szczególnie u osób po 50 roku życia i jest

najczęściej występującym nowotworem u kobiet.

Nie pozwól, aby i Tobie zniszczył życie.

Zapisz się już dziś.

 
Z prac Rady Gminy PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 05 maja 2011 09:52
W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to siódma sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 10 radnych.

 

Podczas obrad Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zaciągnięcia kredytu

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające

finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013

Następnie wszyscy radni oraz Wójt Gminy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad udali się na spotkanie z przedstawicielem firmy "Dentos - Med" w Mniowie

Spotkanie to odbyło się w budynku firmy " Dentos -Med " w Mniowie ul. Centralna 2

Po tym spotkaniu wszyscy radni obecni na obradach sesji udali się na objazd gminy

podczas którego odbyło się spotkanie z wykonawcami kanalizacji gminy Mniów II etap Pieradła - Zaborowice.

 
<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 następna > ostatnia >>

Strona 116 z 132