Gmina Mniów

Komputery dla mieszkańców PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 10 marca 2011 12:02

W dniu 10 listopada 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Mniów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Leonarda Świerczyńskiego a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, o dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wkluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Gmina Mniów jest jedną z dwóch z terenu Województwa Świętokrzyskiego, którym takie dofinansowanie zostało przyznane.

W ramach projektu mieszkańcy spełniający kryteria przyznania pomocy w ramach świadczeń pomocy społecznej, świadczeń pomocy rodzinie a także osoby niepełnosprawne (Beneficjenci Projektu) mogą otrzymać komputer wraz z darmowym podłączeniem go do sieci Internet. Dodatkowo zostaną oni objęci podstawowym szkoleniem z zakresu użytkowania komputera i korzystania z Internetu.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu planowane jest w miesiącu kwietniu br. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych w sołectwach, Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej. Szacuje się, iż wspomnianym wsparciem zostanie objętych ponad 300 gospodarstw domowych z terenu Gminy.

Poprawiony ( czwartek, 10 marca 2011 12:05 )
 
Działalność Punktu Konsultacyjnego PDF Drukuj Email
Świetlica środowiskowa CARITAS
  
piątek, 18 lutego 2011 10:36

Informuje się, że w 2011 roku czynny jest PUNKT KONSULTACYJNY dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin,którzy:

- uważają, że piją za dużo alkoholu,

- niepokoją się piciem bliskich im osób,

- chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat alkoholizmu.

PUNKT KONSULTACYJNY działa w budynku CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ w Mniowie ul. Gajowa 3 – 2 razy w miesiącu, we wtorki w godzinach od 14:00 do 18:00 w  następujących terminach:

11 i 25 stycznia 08 i 22 lutego
15 i 29 marca 05 i 19 kwietnia
10 i 24 mają 14 i 28 czerwca
05 i 19 lipca 02 i 30 sierpnia
13 i 27 września 11 i 25 października
08 i 22 listopada 06 i 13 grudnia.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

Gwarantujemy całkowitą dyskrecję i wysoki profesjonalizm.

Poprawiony ( piątek, 18 lutego 2011 10:55 )
 
Konserwacja oświetlenia drogowego PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 18 lutego 2011 10:30

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2011 r. Rejonowy Zakład Energetyczny w Końskich nie wykonuje konserwacji oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrany został Wykonawca, który będzie wykonywał usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego. Wszystkie usterki dotyczące oświetlenia drogowego należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Mniowie pod nr tel. 41 3737002 wew. 11.

Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń awarii jest Szczepan Kołodziejczyk. Dokonując zgłoszenia awarii obowiązkowo należy podać:

  • nr domu, przy którym zlokalizowany jest słup sieci elektrycznej,
  • nr słupa.
Poprawiony ( piątek, 18 lutego 2011 10:35 )
 
Wykaz sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
środa, 16 lutego 2011 09:06

W związku z różnorodnością sprawozdań, które należy przedkładać marszałkom województw, w załączeniu zestawienie 20 sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami.

Nieprzedkładanie oraz nieterminowe składanie niektórych sprawozdań wiąże się z ponoszeniem wysokich kar pieniężnych – 10 000 zł.

Łukasz Cegielski

Oddział Gospodarki Odpadami

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (sprawozdania.pdf)sprawozdania.pdf100 Kb2011-02-16 09:13
 
<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 następna > ostatnia >>

Strona 117 z 132