Gmina Mniów

Warsztaty projektu "Druga Szansa" PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
środa, 02 czerwca 2010 12:41
logo_ue_x80px logo_caritas__small_x80
program_regionalny-narodowa_strategia_spojnosci_x80px logo_sbrr_jpg_x80px
Europejski fundusz społeczny
Caritas Kapitał Ludzki
Narodowa strategia spójności
Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Caritas Kielecka Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, informuje, że od kwietnia 2010r. do marca 2012r. realizuje projekt pt. „Druga szansa. Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Poprawiony ( środa, 02 czerwca 2010 13:15 )
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 31 maja 2010 12:49

Informuję, że w terminie od 8 września do 31 października 2010r. zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2010. Na terenie gminy Mniów Spis zostanie przeprowadzony przez 9 rachmistrzów. Wszystkich zainteresowanych do podjęcia pracy rachmistrza w ramach umowy-zlecenia  zapraszam do składania do dnia 15 czerwca br. do godz. 1200 swoich ofert ( podanie i życiorys zawodowy – c.v.) na adres: Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 1 ( z dopiskiem: nabór na rachmistrzów) .

Zgodnie z instrukcją organizacyjną w/s sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010r. rachmistrzem spisowym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie (preferowane będzie wykształcenie wyższe) oraz godna zaufania (obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej).

Jednocześnie kandydat na rachmistrza powinien:

  • być w pełni sprawny fizycznie,
  • posiadać łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami,
  • wzbudzać zaufanie wśród respondentów,
  • być asertywny, opanowany, uprzejmy i cierpliwy,

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie przeprowadzany przy pomocy urządzeń elektronicznych, dlatego kandydaci na rachmistrzów winni posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi komputera.

 

Wójt Gminy Mniów – Gminny Komisarz Spisowy

Poprawiony ( poniedziałek, 31 maja 2010 12:51 )
 
Obwieszczenie o zmianach zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 28 maja 2010 13:19

Mniów, dnia 28.maja 2010 roku.


Wójt Gminy
w Mniowie


Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów (uchwalonego uchwałą nr 26/XV/2000 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2000 r.) - w obrębie sołectw Pałęgi, Straszów, Gliniany Las, Grzymałków, Skoki, Wólka Kłucka. - wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.czerwca 2010 r. do 26.lipca 2010 r.,. w siedzibie Urzędu Gminy Mniów - Referat Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej., Mniów ulica Centralna nr 9, pokój nr 15, w dniach i godzinach pracy Urzędu od 8:00. do 15:00 (31 dni roboczych).

Poprawiony ( poniedziałek, 31 maja 2010 13:39 )
Więcej…
 
Obwieszczenie o spisach wyborców PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 27 maja 2010 13:38

Obwieszczenie

Wójta Gminy Mniów

z dnia 27 maja 2010 rokuNa podstawie Ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie /Dz. U. nr. 72 z 2010 roku, poz. 467 art.37 ust. 2 / podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniach 07-11 czerwca w godzinach 7.30 – 15.30 w lokalu Urzędu Gminy w Mniowie /pokój nr 16/ będą wyłożone do wglądu spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Zainteresowani mogą dokonać w tych dniach sprawdzenia czy są ujęci w spisie, a ich dane nie różnią się od danych wpisanych do spisu.Wójt Gminy

/-/ Leonard Świerczyński

Poprawiony ( czwartek, 27 maja 2010 13:53 )
 
<< pierwsza < poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 następna > ostatnia >>

Strona 122 z 132