Gmina Mniów

Ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 15 maja 2009 15:01

OGŁOSZENIE

 

W kasie urzędu gminy od dnia 14 maja br. jest wypłacany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.

 

 

Poprawiony ( środa, 20 maja 2009 20:11 )
 
Zmiana nazwy sieci radiowej PDF Drukuj Email
Internet
  
wtorek, 12 maja 2009 12:25
Do 15 czerwca 2009 roku zostanie zmieniony identyfikator sieci radiowej (SSID). Dotychczasowa nazwa to "Siec w okolicy" zostanie zamieniona na "MniowNet". Po tej zmianie możliwe będzie łączenie sie tylko przez tą nazwę.
 
Konserwacja nadajnika w Zaborowicach PDF Drukuj Email
Internet
  
wtorek, 12 maja 2009 12:18
Począwszy od dnia 12 maja 2009 planowane sa prace konserwacyjne nadajnikla sieci MniówNet na ulicy Leśnej w Mniowie. W związku z powyższym nastąpi brak dostępu do sieci w miejscowości Zaborowice i przyległych wsiach. Przypuszczalny termin ukończenia prac 22 maja.
 
Ogłoszenie o obwodach głosowania do Parlamentu Europejskiego PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 08 maja 2009 14:28

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy w Mniowie

z dnia 06 maja 2009 r.


Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ze zmianami) oraz uchwały Nr 27/XXXIX/06 Rady Gminy w Mniowie z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Mniów (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 244, poz. 2819) - podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy M N I Ó W w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. i tak :

 

Numer

obwodu

głosowania


Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

(nr telefonu)

1

Sołectwa: Cierchy

Pępice

Szkoła Podstawowa

w Cierchach

tel. 37 37 019

2

Sołectwo: Malmurzyn

Szkoła Podstawowa

w Piaskach

tel. 37 37 042

3

Sołectwa: Borki

Gliniany Las

Grzymałków

Mokry Bór

Lisie Jamy

Pałęgi

Skoki

Straszów

Zachybie

Zespół Szkół

w Grzymałkowie

tel. 37 37 112

4

Sołectwa: Mniów

Węgrzynów

Przełom

Zespół Szkół w Mniowie

tel. 37 37 018

lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

5

Sołectwa: Rogowice

Serbinów

Szkoła Podstawowa

w Rogowicach

tel. 37 37 022

6

Sołectwa: Baran

Pieradła

Zaborowice

Szkoła Podstawowa

w Zaborowicach

tel. 37 37 096

7


Sołectwo: Wólka Kłucka


Szkoła Podstawowa

w Wólce Kłuckiej

tel. 30 38 126

 

 

Lokale głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009 r. otwarte będą od godz. 8.00 do godz. 22.00.

 

WÓJT
/-/ Leonard Świerczyński

 

 

Poprawiony ( piątek, 08 maja 2009 14:34 )
 
<< pierwsza < poprzednia 121 122 123 następna > ostatnia >>

Strona 122 z 123