Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • Praca dla księgowego

  Urząd Gminy w Mniowie ogłasił nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym. Oferty można składać w terminie do 31 października 2008 roku. Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowana specjal...
 • Seminarium Informacyjno-Promocyjne

  W dniu 29.10.2008 r. ( tj. środa ) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Mniowie odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Ośrodek Inicjatyw Edukacyjnych w Miedzianej Górze” współfinanso...
 • Decyzja OSPG.7624-7/08

  Na podstawie art. 46 ust. l, art. 4a ust. l, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. l, 2 pkt. l, ust. 3, art. ust 3, art. 50, art. 56 ust. l, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 póz. 627 z pó...
 • Postanowienie OSPG.7624-7/08

  Mniów, dnia10.07.2008 r. Znak:OSPG.7624-7/08   P o s t a n o w i e n i e o obowiązku sporządzenia raportu Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (D...
 • Postanowienie OSPG.7624-8/08

  Mniów, dnia01.08.2008 r. Znak:OSPG.7624-8/08 P o s t a n o w i e n i e o obowiązku sporządzenia raportu   Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (D...
 • Klub Integracji Społecznej Caritas Diecezji kieleckiej

  W związku z trudną sytuacją na rynku pracy został ponownie uruchomiony Klub Integracji Społecznej w Mniowie.W klubie realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej osób, których szanse na rynku pracy są mniejsze ze wzgl...
 • Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników

  W związku z realizacją projektów „Aktywni” oraz „Perspektywa 2008”, które współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Firma Lechaa Consulting Sp. z o.o.  rozpoczęła&nbs...
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Urząd Gminy w Mniowie organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dniach od 25 do   29 sierpnia b.r.,  która będzie się odbywać następująco: Onyx Polska SA. w Kielcach dostarczy odpowiedni kontener na odpady ...
 • 24 sierpnia - przerwy w działaniu sieci

  W niedzielę 24 sierpnia 2008 roku w godzinach: od 09:00 do 12:00 wystąpią dwie przerwy (po 15 minut każda) w dostępie do sieci Internet. W tym czasie będą miały miejsce prace planowe w sieci NASK w ramach, których będzie wykonywany upgrad...
 • Stypendia szkolne

  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  STYPENDIUM  SZKOLNEGO na rok szkolny 2008/2009   Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  składać  należ...
 • Worki na trepki dla najmłodszych uczniów od Wójta Gminy Mniów.

  Wójt Gminy Mniów w ramach programu prewencyjno – profilaktycznego o nazwie „Życie jest zbyt cenne – nie zostawiaj go na drodze”, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2008/2009 zakupi dla wszystkich u...
 • Zakazu poboru wody z wodociągu publicznego do podlewania ogródków przydomowych

  Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy w Mniowie z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu poboru wody z wodociągu publicznego do podlewania ogródków przydomowych. ...
 • OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Mniów podaje do wiadomości, że na  przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę  nieruchomości  będącej własnością Gminy Mniów,  położonej przy ul. Centralnej 2 w Mniowie,...
 • Wnioski o zasiłek rodzinny

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie informuje, że od dnia 1 lipca 2008 roku można składać wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy, który trwa od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku. ...
 • Praca dla księgowego

  W Biuletynie Informacji Publicznej gminy zamieszczono 6 czerwca ogłoszenie o wolnym miejsccu pracy na stanowisku:Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Szczegóły na stronie: http://www.bip.mniow.pl/index.php?id=10 Termin s...
 • Wyniki konkursu na wykonanie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Wieloletniego Programu

      Urząd Gminy w Mniowie informuje, że w maju br. ogłoszono konkurs na wykonanie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Wieloletniego Programu Usuwania Azbestu i Programu Ochrony Środowiska. Ogłoszenie o konkursie wywies...
 • INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym   1. Nazwa i adres jednostki :     Urząd Gminy w Mniowie     ul. Centralna 9     26-08...
 • KOMUNIKAT PRASOWY - Pomoc do plantacji trwałych

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że został uruchomiony nowy mechanizm „Pomoc do plantacji trwałych" Mechanizm ma na celu udzielenie pomocy stanowiącej zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez Rolnika z tytułu za...
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym ...
 • Druga tura wypłat stypendiów szkolnych za rok szkolny 2007/2008

  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, że w dniach od 09 – 12 czerwca 2008 r. nastąpi wypłata stypendiów szkolnych w wysokości 249,00 złotych za okres od styczn...

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska