Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • MAJÓWKA W MNIOWIE

   Wójt Gminy Mniów, Rada Gminy Mniów, oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie w dniu 25 maja 2008 r. w godz. 14:00 do 24:00 organizują festyn  rodzinny, który odbędzie się na placu...
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Urząd Gminy w Mniowie organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dniach od 26 do   30 maja b.r.,  która będzie się odbywać następująco: ...
 • Oferty pracy w księgowości

  W Biuletynie Informacji Publicznej gminy zamieszczono ogłoszenia o wolnych miejscach pracy na stanowiskach:inspektora ds. księgowości podatkowejinspektora ds. księgowości budżetowej Szczegóły na stronie: http://www.bip.mniow.pl/index.php?id=...
 • Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Programu

  Urząd Gminy w Mniowie ogłasza konkurs ofert na wykonanie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Programu Usuwania Azbestu i Programu Ochrony Środowiska Oferta powinna zawierać w szczególności: ...
 • Ważny komunikat ARiMR

  iuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach informuje, że składanie Wniosków o przyznanie płatności będzie możliwe w Biurze Powiatowym w Kielcach w dniach 05-15 maja 2008 r. w godzinach:...
 • Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  Internetowy System Sygnalizacji AgrofagówWojewództwo świętokrzyskiePowiat Kielce Roślina: CzereśniaAgrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowychData rozpoczęcia zabiegów: 2008-04-22Szczegóły:Zabiegi ochrony chemicznej...
 • OGŁOSZENIE

  Na podstawie, art.56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz.625) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 3 3,póz. 287)oraz Roz...
 • O G Ł O S Z E N I E

  Urząd Gminy w Mniowie informuje, że w każdą środę tygodnia, tj. w dniach: ...
 • ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się, że dzień 2 maja  2008 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ...
 • Informacja Urzędu Skarbowego

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Mniowie w dniach 10 kwietnia 2008 r....
 • Komunikat: Zwalczanie choroby Aujeszky'ego

  W kwietniu 2008 r. na terenie woj. świętokrzyskiego  zostanie rozpoczęty  program zwalczania choroby Aujeszky'ego. Jest to wirusowa, zakaźna i zaraźliwa choroba świń, powodująca duże straty w populacji trzody chlewnej. Decydującą ...
 • Z prac Rady Gminy w Mniowie

  I. Sesja w dniu 25 lutego 2008 r.     W dniu 25 lutego 2008 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się  sesja Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta druga sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a druga w 2008...
 • decyzja Nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  W dniu 25.02.2008 r. została wydana decyzja Nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu międzyobiektowego od stacji uzdatniania wody do zbiornika magazynowego wody w miejscowości Borki...
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: system kanalizacji dla aglomeracji Mniów

  Mniów, dnia  26.02.2008r. Znak:OSPG.7624-13/07   Decyzja       Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 4a ust. 1, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 50, art. 56 ust. 1, 2, 3, 4, 7, 8 ust...
 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  Prokuratura Rejonowa w Końskich pismem znak: RA/540/1/08 z dnia 5.02.2008 r. przesłanym do Urzędu Gminy w Mniowie informuje, że w ramach obchodzonego po raz szósty Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw - Prokurator Rejonowy będzie udzielał bez...
 • INFORMACJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych

  W dniu 11.02.2008 r. została wydana decyzja Nr 11/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:...
 • O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie uliczne w miejscowości Straszów

   Mniów dn.2008.02.15. Znak: BIGP.II.7331/ 15/08                                  &nbs...
 • O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie uliczne w miejscowości Grzymałków

                    Mniów dn.2008.02.15. Znak: BIGP.II.7331/ 14/08                  &nb...
 • O B W I E S Z C Z E N I E - budowa systemu kanalizacji

                     Mniów dn.2008.02.15. Znak: BIGP.II.7331-108/07               ...
 • Z A W I A D O M I E N I E

  Zawiadamiam, że   z  w  o  ł  u  j  ę   XXII – gą, zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie   w  dniu  25 lutego 2008 r. (poniedziałek)  o  godz.  10.00  w&...

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska