Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • Nowe stawki opłat za wodę i ścieki w roku 2008

   Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie opracował nowe taryfy za wodę i ścieki na rok 2008. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków  opracowane taryfy przez...
 • Decyzja środowiskowa OSPG.7624-12/07

  Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 4a ust. 1, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 50, art. 56 ust. 1, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn....
 • Decyzja środowiskowa OSPG.7624-11/07

      Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 4a ust. 1, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 50, art. 56 ust. 1, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz....
 • INFORMACJA W ZAKRESIE INWESTYCJI l BUDOWNICTWA

  1.Zakończono roboty „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach gm. Mniów". Wykonawca robót CREATIVE FUTURE - Mójcza 25, 26-021 Daleszyce, wykonał prace o łącznej wartości brutto wynoszącej 361.763,3...
 • Z działalności świetlicy środowiskowej

  W okresie przedświątecznym śpieszymy z dobrą nowiną. Otóż w Mniowie, przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Caritas” rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa dla dzieci....
 • OGŁOSZENIE

  Klub Integracji Społecznej w Mniowie zaprasza na bezpłatną ...
 • Zakres odpowiedzialności za zimowe utrzymanie dróg

  I N F O R M A C J A  dot. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mniów. ...
 • Z PRAC RADY GMINY W MNIOWIE

  W dniu 28 listopada 2007 r. (środa) w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja Rady Gminy w Mniowie; była to osiemnasta sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a trzynasta w 2007 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych, w tym nowowybrana radna or...
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom

  Nowe działanie - Młody rolnik (PROW 2007-2013) Zakres działania:Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynająsamodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. ...
 • Nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

  Od dnia 21 listopada 2007 r. obowiązuje w ARiMR nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w ARiMR mogą pobrać form...
 • Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Mniów

  Długość sieci drogowej przewidziana do zimowego utrzymania przedstawia się następująco  -  droga krajowa o dł. 7.1 km –       drogi powiatowe o dł. 64 km –     &nbs...
 • Pierwsza tura wypłat stypendiów szkolnych za rok szkolny 2007/2008

  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, że w dniach od 11 - 13 grudnia 2007 r. nastąpi wypłata stypendiów szkolnych w wysokości 173,00 złotych za okres od września do grudnia 2007r. Zarządzeniem Wójta...
 • Zawiadomienie o SESJI RADY GMINY

  Z A W I A D O M I E N I E               Niniejszym zawiadamiam, że   zwołuję  XVIII – tą, sesję Rady Gminy w Mniowie   w  dniu  28 listopada 2007...
 • Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

  W ramach projektu zostaną wykonane w centrum miejscowości dwa parkingi (2x10 stanowisk postojowych), chodnik o długości 700 m oraz kompleks obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Mniowie (boisko o wymiarach 25x45 m, bieżnia oraz skoc...
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i ...
 • Komunikat ARiMR

  Komunikat ARiMR w sprawie przyjmowania wniosków na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Rolnicy mogą nadal składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w sześciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, pod...
 • Wiersze

  Wiersze opublikowane w broszurce okolicznościowej z okazji 60 - lecia biblioteki. ...
 • Historia Biblioteki

  Dzieje biblioteki w Mniowie sięgają 1947 r. Z tego właśnie czasu pochodzi pierwszy wpis do księgi inwentarzowej. Powstała dzięki inicjatywie miejscowej nauczycielki Jadwigi Baranówny. Początkowo  księgozbiór liczył tylko 500 k...
 • Młodzież na rynku pracy

  Strzałem w dziesiątkę okazał się kurs “Stylizacja paznokci” skierowany do młodych dziewcząt bezrobotnych bądź studiujących zaocznie z terenów wiejskich, realizowany przez Klub Pracy w Mniowie. Partnerami projektu byli: Urząd ...
 • Hołd dla ofiar II wojny światowej

  W piątek 31 sierpnia 2007 r. w przeddzień 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej, kombatanci w osobach Panów: Bronisława Stachery, Stanisława Adamczyka i Jana Cieślika oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Mniowie uczcili pamięć poległych...

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska