Gmina Mniów

Informacja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 31 stycznia 2008 09:41

   

W dniu 14.01.2008 r. została wydana decyzja Nr 2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i  infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów – Zadanie II, obejmującej nieruchomości położone w miejscowościach:  Zaborowice, Pieradła, Pielaki , Mniów.

 

   

W dniu 21.01.2008 r. została wydana decyzja Nr 7/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  przebudowie sieci energetycznej napowietrznej ŚN15 kV relacji Radoszyce-Niedźwiedź obejmująca :  budowę słupowych stacji transformatorowych Pałęgi 1, Pałęgi 2, Pałęgi 3, Wólka Kłucka 4, Wólka Kłucka 5, Wólka Kłucka 6, Wólka Kłucka 7, oraz włączenie projektowanych stacji do istniejącej sieci niskiego napięcia,   wymianę stacji transformatorowej Wólka Kłucka 2,  budowę odgałęzień do nowych stacji transformatorowych,  na trenie miejscowości Pałęgi, Wólka Kłucka, Grzymałków i Skoki, gmina Mniów.    

W dniu 18.01.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie :

1.      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami  dla zad.1 Mniów ul. Zielona - Pielaki    

2.      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami zad.2 Borki Zaolzie – Przecinka – Stachura.

W dniu 24.01.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1.      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  na budowę wodociągu międzyobiektowego od stacji SUW  do zbiornika magazynowego wody w miejscowości Borki.               

                 A.K.  J.Z.
Poprawiony ( piątek, 06 czerwca 2008 20:11 )