Gmina Mniów

Informacja dotycząca szacowania strat w rolnictwie odnośnie suszy PDF Drukuj Email
piątek, 13 lipca 2018 12:56

Wójt Gminy Mniów informuje, iż zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach obejmującym wskaźnik klimatyczny bilansu wodnego dla gminy Mniów w czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 r. na glebach kategorii I – bardzo lekka, (grupa granulometryczna – piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty) – obszar ten został zakwalifikowany do obszarów zagrożonych suszą w uprawie zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, krzewów owocowych i na glebach kat.II – zboża jare.

W związku z tym informuję o możliwości przeprowadzenia szacunków strat w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Mniów na glebach kategorii I i kat. II – bardzo lekka i lekka. Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

 

Wypełniony formularz wniosku ( wnioski znajdują się w pokoju nr 1 i na stronie internetowej Urzędu Gminy) wraz z informacją o przetwarzanych danych osobowych należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty ogłoszenia niniejszej informacji, tj. do dnia 23 lipca 2018 r. Szacowanie strat może odbyć się wyłącznie przed zbiorem danej uprawy. Uprawy które podlegają zgłoszeniu to – zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

 

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt.

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków Urząd Gminy będzie wzywał poszkodowanego do uzupełnienia wniosku bądź odmówi przyjęcia wraz z podaniem uzasadnienia.

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mogą ubiegać się o pomoc ze strony państwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są udzielane bezpośrednio po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, tj. najbliższym cyklu produkcyjnym i nie później niż 12 miesięcy

Inne formy pomocy dla poszkodowanych rolników – sposób postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami( np.: zasiłki celowe, programy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (wniosek-29.06.2018.docx)wniosek-29.06.2018.docx16 Kb2018-07-13 12:58
Download this file (zalacznik_do_wniosku_o_oszacowanie_szkod.doc)zalacznik_do_wniosku_o_oszacowanie_szkod.doc25 Kb2018-07-13 12:58
Poprawiony ( piątek, 13 lipca 2018 14:10 )