Gmina Mniów

Z A W I A D O M I E N I E PDF Drukuj Email
czwartek, 14 lutego 2008 15:03

Zawiadamiam, że   z  w  o  ł  u  j  ę   XXII – gą, zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie   w  dniu  25 lutego 2008 r. (poniedziałek)  o  godz.  10.00  w  Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

1.  Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji poprzedniej.

2. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego nt. dopłat do materiału siewnego.

3.  Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008 rok,

5.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Mniowie na rok 2008,

6.  w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach.

7.  Wolne wnioski i zapytania.

8.  Zamknięcie sesji.

Mniów, 2008-02-13.  

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/-/  Mariusz Adamczyk       

Poprawiony ( piątek, 06 czerwca 2008 20:11 )