Gmina Mniów

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa systemu kanalizacji PDF Drukuj Email
piątek, 15 lutego 2008 13:02
                   Mniów dn.2008.02.15.


Znak: BIGP.II.7331-108/07

                                              O B W I E S Z C Z E N I E


            
    Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80  poz.717 z późn. zmianami)       Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że dnia 11.02. 2008 r. została wydana decyzja znak: BIGP.II.7331-108/07 nr decyzji : 11/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

<>Budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów – Zadanie I, obejmującej nieruchomości położone w miejscowościach Przełom, Zachybie, Lisie Jamy, Borki. Jednocześnie informuje się, że  strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 15 w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

1.    Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

2.    Strona internetowa Urzędu Gminy Mniów.

 

Podano do publicznej wiadomości: 15.02.2008 r.

Z up. wójta

Alicja Kołodziej 

Poprawiony ( piątek, 06 czerwca 2008 20:11 )