Gmina Mniów

O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie uliczne w miejscowości Grzymałków PDF Drukuj Email
piątek, 15 lutego 2008 12:08

                  Mniów dn.2008.02.15.


Znak: BIGP.II.7331/ 14/08

 

 

                                    O B W I E S Z C Z E N I E


             

    Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80  poz.717 z późn. zmianami)       art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminy Mniów ul. Centralna 9 26-080 Mniów, złożonego w dniu 04.02.2008r.r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej o długości około 180 mb wraz ze słupami żelbetonowymi i strunobetonowymi stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Grzymałków w ciągu ulicy Krótkiej.

       Jednocześnie informuje się, że  strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 15 w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.<> Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

1.    Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

2.    Strona internetowa Urzędu Gminy Mniów.

 

Podano do publicznej wiadomości: 15.02.2008 r.

Z up. wójta

Alicja Kołodziej 


Poprawiony ( piątek, 06 czerwca 2008 19:11 )