Gmina Mniów

Schetynówka w Gminie Mniów PDF Drukuj Email
wtorek, 18 lutego 2014 09:27

W dniu 30 września 2013 podpisany został przez Wójta Gminy Mniów Pana Leonarda Świerczyńskiego, jako wnioskodawcę, oraz Starostę i Wicestarostę Kieleckiego, jako współwnioskodawców, wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych edycja 2012-2015. Wniosek został złożony w tym samym dniu w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wniosek o dofinansowanie obejmuje przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 0450T (Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska) i nr 0469T (Przyjmo-Skoki-Smyków). W ramach zadania, po uzyskaniu pozytywnej ocenie komisji wojewódzkiej oceny wniosków, zostaną wykonane chodniki w miejscowościach Węgrzynów, Borki, Grzymałków i Skoki o łącznej długości 3768 metrów oraz zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 1930 metrów bieżących. Przy budowie chodników, na całej ich długości, zostanie również wykonane poszerzenie jezdni.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa, przy Zespole Szkół w Grzymałkowie wykonane zostanie oznakowane przejście dla pieszych i bariery ochronne oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu na całej długości przebudowywanych dróg.
Całkowity koszt zadania to 2.214.000,00 zł, zaś wnioskowana kwota dofinansowanie to 1.107.000,00 zł. Pozostała część kosztów zostanie wniesiony w równych częściach przez Gminę Mniów i Powiat Kielecki.
Zadanie znalazło się na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Eta II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i umieszczone na pozycji nr 7. Wniosek będzie realizowany w roku bieżącym pod warunkiem powstania oszczędności w ramach Programu.