Gmina Mniów

Nowy parking w Mniowie ze środków PROW PDF Drukuj Email
środa, 05 listopada 2014 16:00

ue-leader-db-prow.png

Trwają ostatnie prace związane z budową parkingu w Mniowie przy kościele parafialnym. Znajduje się on za dotychczas funkcjonującym parkingiem, który Gmina Mniów wybudowała ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rewitalizacji miejscowości Mniów”.
Nowe miejsca postojowe Parafia pw. Św. Stanisława BM buduje z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Podpisana została umowa z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”.
Budowany parking będzie miał powierzchnię 506,6 m2 i wyznaczono na nim 22 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, w tym także stanowisko dla osób niepełnosprawnych. Jego nawierzchnię wykonano z kostki brukowej o grubości 8 cm oraz płyt ażurowych. Cały parking został obudowany krawężnikami.
Koszty kwalifikowalne budowy (ujęte we wniosku o dofinansowanie i podlegające refinansowaniu) wyniosły prawie 66 tys. zł, zaś refundacja wyniesie blisko 53 tys. zł. Ostateczne koszty budowy zostaną ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Poprawiony ( czwartek, 06 listopada 2014 12:54 )