Gmina Mniów

Inne ogłoszenia
Wiadomości z gminy

Obwieszczenie o obwodach głosowania PDF Drukuj Email
środa, 19 maja 2010 13:11

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy w Mniowie

z dnia 14 maja 2010 r.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami) oraz uchwały Nr 27/XXXIX/06 Rady Gminy w Mniowie z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Mniów (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 244, poz. 2819) - podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy M N I Ó W w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i tak :

Poprawiony ( środa, 19 maja 2010 13:35 )
Więcej…
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj Email
środa, 19 maja 2010 13:06

Informujemy, że od dnia 19 maja 2010 r. w kasie urzędu Gminy w Mniowie wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego za okres od 01.09.2009 r. do 28.02.2010 r.

 
Ogłoszenie dot. usuwania wyrobów zawierających azbest PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 maja 2010 15:09

Urząd Gminy w Mniowie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza firmy do składania ofert na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Oferty zawierające cenę brutto za demontaż 1 m2 orazcenę brutto za transport i utylizację na składowisku, a także  informację o aktualnym zezwoleniu Starosty Kieleckiego na wykonywanie działalności w/w zakresie kierować należy na adres:

Urząd Gminy w Mniowie
ul. Centralna 9
26-080 Mniów

lub faksem pod numer: (041)3737024

Termin składania ofert: 10 czerwiec 2010

Poprawiony ( czwartek, 20 maja 2010 09:01 )
 
Ogłoszenie o szczepieniu lisów PDF Drukuj Email
środa, 12 maja 2010 10:56

Na podstawie, art.56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz.625) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 3 3,póz. 287)oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. Nr 142, poz. 1509)

Powiadamia się, że: na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 19 -28 maja 2010 r. ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 30 gramów, koloru szaro-zielonego.

Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Apeluje się do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, iż lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.

 

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

 

 
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników osp PDF Drukuj Email
czwartek, 29 kwietnia 2010 12:46

Zakończyło się szkolenie strażaków ratowników OSP z terenu gminy Mniów. Szkolenie odbywało się w systemie weekendowym na bazie Zespołu Szkół w Mniowie w terminie od 7 do 28 marca br. W szkoleniu wzięło udział 37 strażaków. W dniu 27.04.2010r. odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Komendant Miejski PSP w Kielcach – st. bryg. Krzysztof Janicki, Z-ca Wójta Gminy Mniów - Czesław Pytel. Gratulujemy wszystkim uczestnikom szkolenia i mamy nadzieje że nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na pełne ich wykorzystanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Poprawiony ( czwartek, 29 kwietnia 2010 13:19 )
 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 51 z 60

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74