Gmina Mniów

Inne ogłoszenia
Wiadomości z gminy

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 maja 2010 13:49

Informuję, że w terminie od 8 września do 31 października 2010r. zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2010. Na terenie gminy Mniów Spis zostanie przeprowadzony przez 9 rachmistrzów. Wszystkich zainteresowanych do podjęcia pracy rachmistrza w ramach umowy-zlecenia  zapraszam do składania do dnia 15 czerwca br. do godz. 1200 swoich ofert ( podanie i życiorys zawodowy – c.v.) na adres: Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 1 ( z dopiskiem: nabór na rachmistrzów) .

Zgodnie z instrukcją organizacyjną w/s sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010r. rachmistrzem spisowym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie (preferowane będzie wykształcenie wyższe) oraz godna zaufania (obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej).

Jednocześnie kandydat na rachmistrza powinien:

  • być w pełni sprawny fizycznie,
  • posiadać łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami,
  • wzbudzać zaufanie wśród respondentów,
  • być asertywny, opanowany, uprzejmy i cierpliwy,

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie przeprowadzany przy pomocy urządzeń elektronicznych, dlatego kandydaci na rachmistrzów winni posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi komputera.

 

Wójt Gminy Mniów – Gminny Komisarz Spisowy

Poprawiony ( poniedziałek, 31 maja 2010 13:51 )
 
Obwieszczenie o spisach wyborców PDF Drukuj Email
czwartek, 27 maja 2010 14:38

Obwieszczenie

Wójta Gminy Mniów

z dnia 27 maja 2010 rokuNa podstawie Ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie /Dz. U. nr. 72 z 2010 roku, poz. 467 art.37 ust. 2 / podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniach 07-11 czerwca w godzinach 7.30 – 15.30 w lokalu Urzędu Gminy w Mniowie /pokój nr 16/ będą wyłożone do wglądu spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Zainteresowani mogą dokonać w tych dniach sprawdzenia czy są ujęci w spisie, a ich dane nie różnią się od danych wpisanych do spisu.Wójt Gminy

/-/ Leonard Świerczyński

Poprawiony ( czwartek, 27 maja 2010 14:53 )
 
Majówka 2010 PDF Drukuj Email
wtorek, 25 maja 2010 09:09
MNIOW1
 
Obwieszczenie o obwodach głosowania PDF Drukuj Email
środa, 19 maja 2010 13:11

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy w Mniowie

z dnia 14 maja 2010 r.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami) oraz uchwały Nr 27/XXXIX/06 Rady Gminy w Mniowie z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Mniów (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 244, poz. 2819) - podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy M N I Ó W w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i tak :

Poprawiony ( środa, 19 maja 2010 13:35 )
Więcej…
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj Email
środa, 19 maja 2010 13:06

Informujemy, że od dnia 19 maja 2010 r. w kasie urzędu Gminy w Mniowie wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego za okres od 01.09.2009 r. do 28.02.2010 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 53 z 63