Gmina Mniów

Inne ogłoszenia
Wiadomości z gminy

Budowa nowych sal gimnastycznych PDF Drukuj Email
piątek, 02 października 2009 15:50
- Realizowana jest budowa sali gimnastycznej w Zaborowicach o wymiarach areny 27,5 x 20,9 i kubaturze 6900m3, pow. zabudowy - 969m2 m mieszcząca pełnowymiarowe boiska:
  • boisko główne do koszykówki
  • boisko do siatkówki
  • boisko do piłki ręcznej
  • dodatkowe dwa kosze treningowe 

 

koszt inwestycji wynosi – 2 166 000,00 zł.


- Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Cierchach

Sala główna o wymiarach 24,05 x 11,75 m. , boisko do siatkówki o wymiarach 18 x 9m. Dodatkowo będzie ona wyposażona w sprzęt gimnastyczny i tablice do koszykówki.

Koszt inwestycji wynosi – 1 545 000,00 zł.

Wykonawcą robót na powyższych inwestycjach jest Przedsiębiorstwo Budowlano -Usługowe „DORBUD” Spółka Akcyjna – Kielce,

  • Przyjęto do realizacji „Rozbudowę 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie wraz z Przychodnią 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielenia świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych”.

Wykonawcą robót jest „CSK” Spółka z o.o. Kielce.

Koszt inwestycji wynosi – 1 946 594,18 zł.

 

Opracowali:A.K & T.L

 

 

Poprawiony ( piątek, 30 października 2009 14:29 )
 
Nowa oczyszczalnia ścieków PDF Drukuj Email
piątek, 02 października 2009 15:49

BĘDZIE NOWA OCZYSZCZALNIA I KANALIZACJA


Rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Mniowie dla terenu całej aglomeracji, która zostanie wykonana według najnowszych rozwiązań z zachowaniem technologii, która zabezpiecza przedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i do wody. Zastosowana będzie technologia osadu czynnego COMA-TEC 50/600-2/P. Przedsięwzięcie obejmować będzie zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 1200 m³/d, tj. 9550 RLM. Realizacja tego zadania prowadzona będzie do 30.11.2010r, a jego wykonawcą jest firma „FAMBUD” Sp. z o.o. ze Skierniewic.Trwają prace budowlane kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Mniów – Węgrzynów- Borki. Inwestycja ma na celu polepszenie warunków sanitarnych na terenie miejscowości objętych inwestycją. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp.z o.o. z Buska Zdroju. Zakończenie budowy zgodnie z umową przewidziano na 30.11.2010r.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Opracowali:A.K & T.L

 

 

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 września 2009 11:34

Mniów 04.09.2009r.                                                                 Znak: BIGP. II.7331- 134/09O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) , art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na :


przebudowę drogi gminnej wraz z wjazdami indywidualnymi w miejscowości Mniów ul. Wrzosowa – działki zlokalizowane w miejscowości Mniów i Węgrzynów


Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój 15, w terminie 7 dni od daty

otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

  2. Strona internetowa Urzędu Gminy MniówPodano do publicznej wiadomości: 04.09.2009r

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 września 2009 11:26

Mniów 04.09.2009r.                                                                             Znak: BIGP. II.7331- 136/09O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) , art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na :


przebudowę drogi gminnej – ul. Centralna wraz z wjazdami indywidualnymi i chodnikiem w miejscowości Mniów.


Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój 15, w terminie 7 dni od daty

otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

  2. Strona internetowa Urzędu Gminy MniówPodano do publicznej wiadomości: 04.09.2009r

Poprawiony ( poniedziałek, 07 września 2009 11:27 )
 
Szczepienie lisów PDF Drukuj Email
czwartek, 03 września 2009 13:19

 

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 16 – 29 września 2009r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 30 gramów, koloru szaro-zielonego. Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Apeluje się do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, że lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 59 z 63