Gmina Mniów

Budownictwo


Wybory do Izb Rolniczych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 czerwca 2019 12:06

Na podstawie Uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych został wyznaczony na dzień 28 lipca 2019 r.

WAŻNE DATY:

• 17 - 25 czerwca 2019 r. - wyłożenie w Urzędzie Gminy Mniów spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach;

• do 5 lipca 2019 r. – zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych;

• 28 lipca 2019 r. - WYBORY

ZASADY WYBORÓW:

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i osoby prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 czerwca 2019 11:30

Mniów dnia 17.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.12.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) ,

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja nr 6/2019 znak: GKPiB.III.6733.12.2019 z dnia 17.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • "budowie linii kablowej SN - 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN" w ramach zadania "PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 10 budynków mieszkalnych w miejscowości Wólka Kłucka, dz. nr 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, oraz dz.nr 104/11 i część działki nr 184 gm. Mniów - RE Skarżysko".

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 05 czerwca 2019 13:53

Mniów dnia 05.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.16.2019

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 05.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie słupa oraz linii SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza nN w msc. Podchyby, obręb geodezyjny 0015 Serbinów, gm. Mniów, dz. nr 66, 71/3, gm. Mniów; nr ewid. działek: 66, 71/3 w ramach zadania „PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu usługowego w msc. Podchyby (obręb geodezyjny 0015 Serbinów), gm. Mniów, dz. nr 66, 71/3, gm. Mniów – RE Skarżysko”

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2019 18:16

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja nr 5/2019 znak: GKPiB.III.6733.7.2019 z dnia 25.04.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowa odcinka ciągu pieszego (chodnika) w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T (Węgrzynów – Piaski – Malmurzyn – Oblęgor - Strawczynek), o długości ok. 1330,0 mb (1,33 km) i szerokości 2,0 m wraz z poszerzeniem jezdni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej i realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jego funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 103 i 427 położoną w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej artykułu.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf)Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf128 Kb2019-04-25 18:20
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego eksploatacji piasków ze złoża Wólka Kłucka II PDF Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2019 18:11

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 .), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm..) zawiadamia się strony, że na wniosek TIHE Sp. z o.o Wólka Kłucka 254 A 26-080 Mniów z dnia 22.03.2019 r., uzupełniony dnia 04.04.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

  • eksploatacji piasków ze złoża „ Wólka Kłucka II” udokumentowanego w granicach części działek nr.363 i 364 , położonego na terenie wsi Wólka Kłucka.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49