Gmina MniówDofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Gminy Mniów. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 marca 2009 12:00

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 lutego 2009 roku Uchwałą Nr 1537/09 dokonał wyboru projektów złożonych do Osi priorytetowej 4 ,,Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W Działaniu 4.1 ,,Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej’’ do dofinansowania wybrano 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania z EFRR na ponad 145 mln zł. Wykaz tych inwestycji znajduje się na stronie samorządu województwa świętokrzyskiego.


Jednym z wybranych projektów jest wniosek Gminy Mniów pn.: „I etap kanalizacji gminy Mniów-Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów oraz systemu kanalizacji sołectwa Mniów, Węgrzynów, Borki”. Cała wartość projektu wraz z przyłączami to kwota 13 609 088,39 zł, zaś wartość dofinansowania 7 516 962,00 zł co stanowi 60 % kosztów kwalifikowalnych projektu (bez przyłączy).

Wniosek uzyskał drugą wartość punktową (85 pkt) i trzecią wielkość dofinansowania w skali całego województwa.

 

 

Załącznik nr. 1
Poprawiony ( czwartek, 20 sierpnia 2009 15:08 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6