Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • Przerwa w dostępie do Internetu

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2008r. w godzinach nocnych: od 00:01 do 02:00 (sobota/niedziela) będą miały miejsce prace w sieci NASK w ramach, których będzie wymienione oprogramowanie na urządzeniach NASK zlokalizowanych w wę...
 • Przerwa w dostępie do Internetu

  W dniu dzisiejszym około godziny 9:00 nastąpiła awaria sieci NASK co spowodowało odcięcie części abonentów korzystających z łącza w Końskich, w tym Urzędu Gminy w Mniowie, od Internetu. Póki co nie jest znany przewidywany czas usunięcia awa...
 • Przerwy w dostępie do internetu 5 grudnia

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 grudnia 2008 r., w godzinach 12:30 - 16:00 planowane jest przeprowadzenie prac w sieci NASK związanych z wymianą światłowodów na Radiowej Stacji Bazowej Końskie. W związku z powyższym w tym czasie wystą...
 • PUNKT KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MNIOWIE informuje, że w 2009 r. będzie czynny PUNKT KONSULTACYJNY ...
 • Rewitalizacja sołectwa Mniów

  W dniu 28 listopada 2007 roku Rada Gminy w Mniowie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji sołectwa Mniów oraz powołania Komisji ds. Rewitalizacji. Na jej podstawie została powołana ...
 • Rozporządzenie dotyczące ptasiej grypy

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 1 GRUDNIA 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o o...
 • Seminarium Informacyjno-Promocyjne

  W dniu 29.10.2008 r. ( tj. środa ) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Mniowie odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Ośrodek Inicjatyw Edukacyjnych w Miedzianej Górze” współfinanso...
 • Sesja absolutoryjna

  W dniu 29 kwietnia 2009 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy w Mniowie; była to XXXVIII-a sesja rady w kadencji 2006 – 2010; na sesji obecnych było 14 radnych, a rada liczy 15 radnych. ...
 • Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy w Mniowie

  SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W MNIOWIE  1. Komisja rewizyjna Lp. Nazwisko i imię Adres Funkcja pełniona w komisji 1   Szyszka Łukasz   Serbinów ...
 • Spotkanie informacyjne

  Wszystkie osoby zainteresowane naborem  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskic...
 • Sprawozdanie z realizacji programu „Kim zostanę w przyszłości”

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „KIM ZOSTANĘ W PRZYSZŁOŚCI”             Na realizację programu „Kim zostanę w przyszłości” Zespół Szkół w Grzymałowie i Z...
 • Stypendia szkolne

  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  STYPENDIUM  SZKOLNEGO na rok szkolny 2008/2009   Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  składać  należ...
 • Stypendium szkolne 2012/13

  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające dochód rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) należy złożyć w termi...
 • Stypendium szkolne 2013/20014

  P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Lucida Sans Unicode"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; } Zespół ...
 • Stypendium szkolne 2014/15

  P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Lucida Sans Unicode"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; } Zespó...
 • Świąteczny konkurs Starostwa Powiatowego

  „Choinka pełna ozdób”                  Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza otwarty konkurs na ozdobę choinkową. Adresowany jest on do dzieci ze szkół podstawowy...
 • Świetlica Środowiskowa

  Caritas Diecezji Kieleckiej otwiera przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Mniowie Świetlicę Środowiskową. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Świetlica proponuje: gry i zabawy integracyjne, koło sportowe, koło plastyczno-techniczne, ...
 • Szkolenie dla organizacji NGO

  Pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych w 2020 r. będzie tematem szkolenia, które odbędzie się 11 lutego w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Organizatorami spotkania są Starosta Kielecki i Przewodniczący Powia...
 • Turniej szachowy

  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MNIOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W VIII TURNIEJU SZACHOWYM ...
 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  Prokuratura Rejonowa w Końskich pismem znak: RA/540/1/08 z dnia 5.02.2008 r. przesłanym do Urzędu Gminy w Mniowie informuje, że w ramach obchodzonego po raz szósty Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw - Prokurator Rejonowy będzie udzielał bez...