Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • VICTORIA MNIÓW

  W 2007 roku po czterech latach istnienia nasza Victoria otwiera nowy rozdział w swojej krótkiej historii. Pomimo wielu przeciwności i nieżyczliwych uwag zgłoszona została do rozgrywek A – klasowych drużyna Seniorów. ...
 • VII Powiatowe Targi Pracy

  ...
 • W poniedziałek 31 października urząd czynny krócej

  Zawiadamia się, że w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) urząd gminy będzie czynny w godzinach 7:30 do 15:30....
 • Ważny komunikat ARiMR

  iuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach informuje, że składanie Wniosków o przyznanie płatności będzie możliwe w Biurze Powiatowym w Kielcach w dniach 05-15 maja 2008 r. w godzinach:...
 • We wtorek 2 stycznia urząd nieczynny

  Informujemy, że we wtorek 2 stycznia 2018 r. urząd gminy nie będzie czynny. W załączeniu zarządzenie Wójta Gminy Mniów....
 • Wiersze

  Wiersze opublikowane w broszurce okolicznościowej z okazji 60 - lecia biblioteki. ...
 • Wnioski o zasiłek rodzinny

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie informuje, że od dnia 1 lipca 2008 roku można składać wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy, który trwa od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku. ...
 • Worki na trepki dla najmłodszych uczniów od Wójta Gminy Mniów.

  Wójt Gminy Mniów w ramach programu prewencyjno – profilaktycznego o nazwie „Życie jest zbyt cenne – nie zostawiaj go na drodze”, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2008/2009 zakupi dla wszystkich u...
 • Wóz strażacki dla Zaborowic

  W pierwszą niedzielę września br. w Zaborowicach uroczyście został przekazany i poświęcony samochód strażacki. Oczywiście obdarowanymi byli strażacy z OSP Zaborowice. Lekki wóz bojowy jednostka z Zaborowic dostała w dowód u...
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

    WÓJT GMINY MNIÓW podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA Części działki nr 497/4 w Mniowie wydzielone pod budowę pawilonów handlowych Oznaczenie dzia...
 • Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  Wykaz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia....
 • Wykaz radnych

    WYKAZ radnych Rady Gminy w Mniowie kadencji  2006-2010  (stan po wyborach uzupełniających w dniu 21.10.2007 r.) Lp   Nazwisko i imię radnego     Adres   Pełniona funkc...
 • Wyniki konkursu na wykonanie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Wieloletniego Programu

      Urząd Gminy w Mniowie informuje, że w maju br. ogłoszono konkurs na wykonanie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Wieloletniego Programu Usuwania Azbestu i Programu Ochrony Środowiska. Ogłoszenie o konkursie wywies...
 • Wypłata stypendium szkolnego 2012/2013

  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, że stypendium szkolne za okres styczeń - czerwiec 2013r będzie wypłacane w dniach 24 - 25 czerwiec 2013r...
 • Wypłata stypendium szkolnego 2015/2016

  p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Lucida Sans Unicode",sans-serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal",serif; font-size: 1...
 • Wypłata stypendium szkolnego 2015/2016

  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, iż stypendium szkolne za okres styczeń - czerwiec 2016 r. będzie wypłacane w dniach 09 – 10 czerwiec 2016 r....
 • Z A W I A D O M I E N I E

  Zawiadamiam, że   z  w  o  ł  u  j  ę   XXII – gą, zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie   w  dniu  25 lutego 2008 r. (poniedziałek)  o  godz.  10.00  w&...
 • Z działalności świetlicy środowiskowej

  W okresie przedświątecznym śpieszymy z dobrą nowiną. Otóż w Mniowie, przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Caritas” rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa dla dzieci....
 • Z PRAC RADY GMINY W MNIOWIE

  W dniu 28 listopada 2007 r. (środa) w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja Rady Gminy w Mniowie; była to osiemnasta sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a trzynasta w 2007 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych, w tym nowowybrana radna or...
 • Z prac Rady Gminy w Mniowie

  I. Sesja w dniu 25 lutego 2008 r.     W dniu 25 lutego 2008 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się  sesja Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta druga sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a druga w 2008...