Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • Wypłata stypendium szkolnego 2015/2016

  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, iż stypendium szkolne za okres styczeń - czerwiec 2016 r. będzie wypłacane w dniach 09 – 10 czerwiec 2016 r....
 • Z A W I A D O M I E N I E

  Zawiadamiam, że   z  w  o  ł  u  j  ę   XXII – gą, zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie   w  dniu  25 lutego 2008 r. (poniedziałek)  o  godz.  10.00  w&...
 • Z działalności świetlicy środowiskowej

  W okresie przedświątecznym śpieszymy z dobrą nowiną. Otóż w Mniowie, przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Caritas” rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa dla dzieci....
 • Z PRAC RADY GMINY W MNIOWIE

  W dniu 28 listopada 2007 r. (środa) w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja Rady Gminy w Mniowie; była to osiemnasta sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a trzynasta w 2007 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych, w tym nowowybrana radna or...
 • Z prac Rady Gminy w Mniowie

  I. Sesja w dniu 25 lutego 2008 r.     W dniu 25 lutego 2008 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się  sesja Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta druga sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a druga w 2008...
 • Z prac Rady Gminy w Mniowie

  W dniu 2 grudnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to czterdziesta siódma sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a trzynasta w 2009 roku. W sesji wzięło udział 11 radnych oraz sołtysi z ...
 • Zakazu poboru wody z wodociągu publicznego do podlewania ogródków przydomowych

  Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy w Mniowie z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu poboru wody z wodociągu publicznego do podlewania ogródków przydomowych. ...
 • Zakres odpowiedzialności za zimowe utrzymanie dróg

  I N F O R M A C J A  dot. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mniów. ...
 • Zaproszenie dla przedsiębiorców

    KJRAJOWY SYSTEM USŁUG ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce,  tel.: (+48 41) 344 43 92, faks: (+48 41) 344 43 92 www.ksu.parp.gov.pl www.siph.com.pl e-mail: sekretariat@siph.com.pl STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA W KIELCACH ...
 • ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się, że dzień 2 maja  2008 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ...
 • Zawiadomienie

  Wójt Gminy Mniów, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dn...
 • Zawiadomienie

  Wójt Gminy Mniów, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dn...
 • Zawiadomienie

  Wójt Gminy Mniów, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dn...
 • Zawiadomienie o LII sesji rady gminy

  Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję LII, (pięćdziesiątą drugą) sesję absolutoryjną Rady Gminy w Mniowie w dniu 28 kwietnia 2010 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).   ...
 • Zawiadomienie o sesji rady

  Zawiadamiam, że   z  w  o  ł  u  j  ę   XXII – gą, zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie   w  dniu  25 lutego 2008 r. (poniedziałek)  o  godz.  10.00  w&...
 • Zawiadomienie o SESJI RADY GMINY

  Z A W I A D O M I E N I E               Niniejszym zawiadamiam, że   zwołuję  XVIII – tą, sesję Rady Gminy w Mniowie   w  dniu  28 listopada 2007...
 • Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

  Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII–ą, absolutoryjną, sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 29 kwietnia 2009 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna). ...
 • Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

  Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLVI–ą, zwykłą, sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 21 października 2009 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).   ...
 • Zawiadomienie o sesji rady gminy

  Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję L–tą (pięćdziesiątą), zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 17 lutego 2010 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna). ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

  Znak: OSPG.7624-11/08    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia ...