Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • Brak prądu w Mniowie

  PGE Dystrybucja S.A, informuje odbiorców energii elektrycznej zamieszkałych w Mniowie ul. Centralna zasilanych ze stacji transformatorowej Mniów Szkoła, że w dniu 18.08.2016r. od godz.7.30 do godz.14.30 wystąpią przerwy w dostawie energii el...
 • Brak prądu w Mniowie i brak dostępu do gminnego Internetu

  Jak informuje PGE Dystrybucja S.A. we wtorek 7 marca 2017 r. od godziny 8:00 do 15:00 nie będzie prądu u odbiorców zasilanych ze stacji Mniów Raszówka nr 471 na obszarze: Mniów ul. Kamieniec Mniów ul. Kielecka 1-50 Mniów ul. Raszówka W ty...
 • Brak prądu w Mniowie ZMIANA TERMINU WYŁĄCZENIA

  Jak informuje PGE Dystrybucja S.A. w dniu 17 20 listopada 2017 r. (piątek poniedziałek) od godziny 8:00 do 15:00 nie będzie prądu u odbiorców zasilanych z linii 15kV Końskie Zachód - Kielce na obszarze: Mniów ul. Kolonia ul. Głęboka ul. Ma...
 • Brak prądu w Zaborowicach

  PGE Dystrybucja S.A, informuje odbiorców energii elektrycznej zamieszkałych w Zaborowicach numery 27-69 oraz 78-128 zasilanych ze stacji transformatorowej Zaborowice 4, że we wtorek 16 kwietnia 2019 r. od godz.8.00 do godz.15.00 wystąpią przerw...
 • Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł „Kielce – Zachód

  Informacja dot. prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów – węz...
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: system kanalizacji dla aglomeracji Mniów

  Mniów, dnia  26.02.2008r. Znak:OSPG.7624-13/07   Decyzja       Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 4a ust. 1, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 50, art. 56 ust. 1, 2, 3, 4, 7, 8 ust...
 • decyzja Nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  W dniu 25.02.2008 r. została wydana decyzja Nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu międzyobiektowego od stacji uzdatniania wody do zbiornika magazynowego wody w miejscowości Borki...
 • Decyzja OSPG.7624-7/08

  Na podstawie art. 46 ust. l, art. 4a ust. l, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. l, 2 pkt. l, ust. 3, art. ust 3, art. 50, art. 56 ust. l, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 póz. 627 z pó...
 • Decyzja środowiskowa OSPG.7624-11/07

      Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 4a ust. 1, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 50, art. 56 ust. 1, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz....
 • Decyzja środowiskowa OSPG.7624-12/07

  Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 4a ust. 1, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 50, art. 56 ust. 1, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn....
 • Dorzecze Bobrzy

  Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Bobrzy” powstało 10 grudnia 2005 r. Do LGD należy ponad 140 członków, oprócz tego w jego skład wchodzą gminy: Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk, a od kwietnia także gmin...
 • Druga tura wypłat stypendiów szkolnych za rok szkolny 2007/2008

  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie informuje, że w dniach od 09 – 12 czerwca 2008 r. nastąpi wypłata stypendiów szkolnych w wysokości 249,00 złotych za okres od styczn...
 • Dzień Kobiet

  ...
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i ...
 • Ferie w bibliotece

  Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie zaprasza fanów Harrego Pottera do Biblioteki. Ostatni 7 tom przygód młodego czarodzieja jest już w naszej Bibliotece....
 • GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MNIOWIE

   informuje, że w 2008 r. będzie czynny PUNKT KONSULTACYJNY Dla osób, które: uważają, że piją za dużo alkoholu, niepokoją się piciem bliskich im osób, chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat alkoholizmu. ...
 • Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

  Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Piekoszowie utworzonego dla Gminy Mniów z siedzibą w Szkole Podstawowej - ul. Centralna 11 Lp. ...
 • Harmonogram zajęć w ferie zimowe 2012/13

  W poniższych załącznikach szczegółowy harmonogram zajęć....
 • Historia Biblioteki

  Dzieje biblioteki w Mniowie sięgają 1947 r. Z tego właśnie czasu pochodzi pierwszy wpis do księgi inwentarzowej. Powstała dzięki inicjatywie miejscowej nauczycielki Jadwigi Baranówny. Początkowo  księgozbiór liczył tylko 500 k...
 • Hołd dla ofiar II wojny światowej

  W piątek 31 sierpnia 2007 r. w przeddzień 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej, kombatanci w osobach Panów: Bronisława Stachery, Stanisława Adamczyka i Jana Cieślika oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Mniowie uczcili pamięć poległych...