Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • Informacja ARiMR

  Informuję, że Biuro Powiatowe ARiMR W Kielcach W dniach 13 i 14 marca będzie czynne W godzinach 7.00 — 19.00. Kierownik Kieleckiego Biura ARiMR /-/ Tomasz Dulny...
 • Informacja dotycząca zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Gminy przypomina o obowiązku:...
 • Informacja o ćwiczeniach Renegate

  W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbywa się ogólnopolskie ćwiczenie „Renegade” z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza....
 • INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym   1. Nazwa i adres jednostki :     Urząd Gminy w Mniowie     ul. Centralna 9     26-08...
 • Informacja o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008 roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego pobór mężczyzn  urodzonych w roku 1989. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa ...
 • Informacja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

      W dniu 14.01.2008 r. została wydana decyzja Nr 2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i  infrastrukturą towarzys...
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym ...
 • Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy księgowego budżetowego

  w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów Informujemy, że na w/w stanowisko wpłynęło 5 ofert i żadna z tych ofert nie spełnia wymagań kryterium dotyczące wykształcenia. Zatem ko...
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i dzia

  1. Nazwa i adres jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Centralna 9 26-080 Mniów  2. Określenie stanowiska : Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i działań wobec dłużników alimentacyjnych &n...
 • Informacja o wypłacie stypendium

  p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Lucida Sans Unicode",sans-serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal",serif; font-size: 1...
 • Informacja Urzędu Skarbowego

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Mniowie w dniach 10 kwietnia 2008 r....
 • INFORMACJA W ZAKRESIE INWESTYCJI l BUDOWNICTWA

  1.Zakończono roboty „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach gm. Mniów". Wykonawca robót CREATIVE FUTURE - Mójcza 25, 26-021 Daleszyce, wykonał prace o łącznej wartości brutto wynoszącej 361.763,3...
 • Informacja z sesji w dniu 17 lutego 2010 r.

  Z PRAC RADY GMINY W MNIOWIE   W dniu 17 lutego 2010 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to pięćdziesiąta sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a druga w 2010 roku. W sesji wzięło udział 1...
 • Klub Integracji Społecznej Caritas Diecezji kieleckiej

  W związku z trudną sytuacją na rynku pracy został ponownie uruchomiony Klub Integracji Społecznej w Mniowie.W klubie realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej osób, których szanse na rynku pracy są mniejsze ze wzgl...
 • Kompleks sportowy - Obwieszczenie

  Mniów dnia 2008.10.30.  Znak: BIGP. II.7331- 148/08                               &...
 • Komunikat

  Urząd Gminy Mniów informuje, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny al...
 • Komunikat ARiMR

  Komunikat ARiMR w sprawie przyjmowania wniosków na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Rolnicy mogą nadal składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w sześciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, pod...
 • Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  Internetowy System Sygnalizacji AgrofagówWojewództwo świętokrzyskiePowiat Kielce Roślina: CzereśniaAgrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowychData rozpoczęcia zabiegów: 2008-04-22Szczegóły:Zabiegi ochrony chemicznej...
 • Komunikat PFRON dotyczący refundacji składek KRUS

  <>REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROLNIKÓW     <> <><>Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <>refunduje skład...
 • KOMUNIKAT PRASOWY - Pomoc do plantacji trwałych

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że został uruchomiony nowy mechanizm „Pomoc do plantacji trwałych" Mechanizm ma na celu udzielenie pomocy stanowiącej zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez Rolnika z tytułu za...