Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • II Piknik ekologiczny

  29 września b.r. w Pałęgach gm. Mniów odbył się II Piknik Geologiczny zorganizowany w ramach VIII Kieleckiego Festiwalu Nauki. Głównym organizatorem imprezy było Przedsiębiorstwo GEOL-MIN. W pikniku aktywnie uczestniczyli: Świętokr...
 • Informacja Wójta Gminy Mniów

    W ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” został utworzony przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Piekoszowie Punkt Konsultacyjny dla gminy Mniów. Program prowadzony będzie do końca grudnia 2008 r...
 • Informacja ARiMR

  Informuję, że Biuro Powiatowe ARiMR W Kielcach W dniach 13 i 14 marca będzie czynne W godzinach 7.00 — 19.00. Kierownik Kieleckiego Biura ARiMR /-/ Tomasz Dulny...
 • Informacja dotycząca zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Gminy przypomina o obowiązku:...
 • Informacja o ćwiczeniach Renegate

  W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbywa się ogólnopolskie ćwiczenie „Renegade” z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza....
 • INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym   1. Nazwa i adres jednostki :     Urząd Gminy w Mniowie     ul. Centralna 9     26-08...
 • Informacja o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008 roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego pobór mężczyzn  urodzonych w roku 1989. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa ...
 • Informacja o uruchomieniu syren alarmowych

  Urząd Gminy Mniów informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (s...
 • Informacja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

      W dniu 14.01.2008 r. została wydana decyzja Nr 2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i  infrastrukturą towarzys...
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym ...
 • Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy księgowego budżetowego

  w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów Informujemy, że na w/w stanowisko wpłynęło 5 ofert i żadna z tych ofert nie spełnia wymagań kryterium dotyczące wykształcenia. Zatem ko...
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i dzia

  1. Nazwa i adres jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Centralna 9 26-080 Mniów  2. Określenie stanowiska : Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i działań wobec dłużników alimentacyjnych &n...
 • Informacja o wypłacie stypendium

  p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Lucida Sans Unicode",sans-serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal",serif; font-size: 1...
 • Informacja Urzędu Skarbowego

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Mniowie w dniach 10 kwietnia 2008 r....
 • INFORMACJA W ZAKRESIE INWESTYCJI l BUDOWNICTWA

  1.Zakończono roboty „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach gm. Mniów". Wykonawca robót CREATIVE FUTURE - Mójcza 25, 26-021 Daleszyce, wykonał prace o łącznej wartości brutto wynoszącej 361.763,3...
 • Informacja z sesji w dniu 17 lutego 2010 r.

  Z PRAC RADY GMINY W MNIOWIE   W dniu 17 lutego 2010 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to pięćdziesiąta sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a druga w 2010 roku. W sesji wzięło udział 1...
 • Klub Integracji Społecznej Caritas Diecezji kieleckiej

  W związku z trudną sytuacją na rynku pracy został ponownie uruchomiony Klub Integracji Społecznej w Mniowie.W klubie realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej osób, których szanse na rynku pracy są mniejsze ze wzgl...
 • Kompleks sportowy - Obwieszczenie

  Mniów dnia 2008.10.30.  Znak: BIGP. II.7331- 148/08                               &...
 • Komunikat

  Urząd Gminy Mniów informuje, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny al...
 • Komunikat ARiMR

  Komunikat ARiMR w sprawie przyjmowania wniosków na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Rolnicy mogą nadal składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w sześciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, pod...