Gmina Mniów

Archiwa

Filtr 

 • Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  Internetowy System Sygnalizacji AgrofagówWojewództwo świętokrzyskiePowiat Kielce Roślina: CzereśniaAgrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowychData rozpoczęcia zabiegów: 2008-04-22Szczegóły:Zabiegi ochrony chemicznej...
 • Komunikat PFRON dotyczący refundacji składek KRUS

  <>REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROLNIKÓW     <> <><>Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <>refunduje skład...
 • KOMUNIKAT PRASOWY - Pomoc do plantacji trwałych

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że został uruchomiony nowy mechanizm „Pomoc do plantacji trwałych" Mechanizm ma na celu udzielenie pomocy stanowiącej zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez Rolnika z tytułu za...
 • Komunikat: Zwalczanie choroby Aujeszky'ego

  W kwietniu 2008 r. na terenie woj. świętokrzyskiego  zostanie rozpoczęty  program zwalczania choroby Aujeszky'ego. Jest to wirusowa, zakaźna i zaraźliwa choroba świń, powodująca duże straty w populacji trzody chlewnej. Decydującą ...
 • Konkurs dla dzieci na ozdobę choinkową

  Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza otwarty konkurs na ozdobę choinkową. Adresowany jest on do dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu jest upowszechnienie tradycji bożona...
 • MAJÓWKA W MNIOWIE

   Wójt Gminy Mniów, Rada Gminy Mniów, oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie w dniu 25 maja 2008 r. w godz. 14:00 do 24:00 organizują festyn  rodzinny, który odbędzie się na placu...
 • Młodzież na rynku pracy

  Strzałem w dziesiątkę okazał się kurs “Stylizacja paznokci” skierowany do młodych dziewcząt bezrobotnych bądź studiujących zaocznie z terenów wiejskich, realizowany przez Klub Pracy w Mniowie. Partnerami projektu byli: Urząd ...
 • Nowa placówka w gminie

  Po kilku latach przygotowań rusza  w Pałęgach placówka opiekuńczo-wychowawcza Ochotniczych Hufców Pracy i Fundacji „Nadzieja Rodzinie”.  ...
 • Nowe stawki opłat za wodę i ścieki w roku 2008

   Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie opracował nowe taryfy za wodę i ścieki na rok 2008. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków  opracowane taryfy przez...
 • Nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

  Od dnia 21 listopada 2007 r. obowiązuje w ARiMR nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w ARiMR mogą pobrać form...
 • O B W I E S Z C Z E N I E - budowa systemu kanalizacji

                     Mniów dn.2008.02.15. Znak: BIGP.II.7331-108/07               ...
 • O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie uliczne w miejscowości Grzymałków

                    Mniów dn.2008.02.15. Znak: BIGP.II.7331/ 14/08                  &nb...
 • O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie uliczne w miejscowości Straszów

   Mniów dn.2008.02.15. Znak: BIGP.II.7331/ 15/08                                  &nbs...
 • O G Ł O S Z E N I E

  Urząd Gminy w Mniowie informuje, że w każdą środę tygodnia, tj. w dniach: ...
 • Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych

  Od 1 lipca 2008 r. Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zobowiązuje każdego rolnika do ubezpieczenia co najmniej połowy areału upraw objętych dopłatami bezpośrednimi. Ubezpieczenia są dotowane przez budżet państwa, k...
 • OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE Zawiadamia się, że dzień 10 listopada 2008 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy w zamian za sobotę 1 listopada 2008 r....
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

  Mniów, dnia 05.10.2011 r.     O B W I E S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu położonych na terenie gminy Mniów dla następujących obrębów ewidencyjnych: Borki, Cierchy, Malm...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy w Mniowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.

  w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespond...
 • Obwieszczenie Znak: BIGP. II.7331- 149/08

  Mniów dnia 2008.11.05.     Znak: BIGP. II.7331- 149/08                             &nb...
 • Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

  W ramach projektu zostaną wykonane w centrum miejscowości dwa parkingi (2x10 stanowisk postojowych), chodnik o długości 700 m oraz kompleks obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Mniowie (boisko o wymiarach 25x45 m, bieżnia oraz skoc...