Gmina Mniów

Urząd Gminy PDF Drukuj Email

Image

Kierownictwo urzędu:

WÓJT GMINY – Mariusz Adamczyk, pokój nr 22 (piętro)

ZASTĘPCA WÓJTA – Maciej Lubecki, pokój nr 21 (piętro)

SEKRETARZ GMINY - ----------

SKARBNIK GMINY – Małgorzata Lisicka, pokój nr 24 (piętro)

 

Konto bankowe:

22 8493 0004 0030 0506 0134 0003

BS Kielce O/Mniów

 

Godziny urzędowania:

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (piętro) w poniedziałki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta, w pokoju nr 21 (piętro).

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 17 (1. piętro) w poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00.

Image

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74