Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
niedziela, 06 sierpnia 2017 12:33

Mniów dnia 04.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.12.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 4/2017 znak: GKPS.V.6733.12.2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego odcinek Przełom-Pielaki ok. 170,0 m
  • Budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego, odcinek Przełom-Pielaki ok. 50,0 m, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 294/2 oraz 444 (droga gminna) położoną w obrębie Przełom, gmina Mniów.

 

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Poprawiony ( niedziela, 06 sierpnia 2017 12:39 )
 
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

grudzień 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74