Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
niedziela, 06 sierpnia 2017 12:40

Mniów dnia 04.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.14.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 6/2017 znak: GKPS.V.6733.14.2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie ok. 1120,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania,obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych : 203/5, 204/1 oraz 215 (droga gminna) położoną w miejscowości Stachura-Przecinka obręb geodezyjny Malmurzyn, gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

grudzień 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74