Gmina Mniów

Regulacja stosunków wodnych na terenie sołectwa Węgrzynów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 20 listopada 2018 10:34

Gmina Mniów odtworzyła i wykopała rowy melioracyjne na terenie sołectwa Węgrzynów na długości 1690 mb, w tym z otrzymanej dotacji wykonano 500 mb.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów.

rów melioracyjny

Poprawiony ( środa, 28 listopada 2018 11:15 )