Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 04 grudnia 2018 17:31

W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyła się III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023 i trzecia w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na III sesji podjęła następujące uchwały:

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 – 2023

  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
  • w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  • w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.