Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 20 grudnia 2018 11:30

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję zwykłą V sesję Rady Gminy Mniów w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 14.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2023,

4. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

5. Wolne wnioski i ogłoszenia.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł