Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 28 grudnia 2018 10:50

W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyła się V zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Mniów na V sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2023
  • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
  • w sprawie zmian w budżecie gminy