Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 14 lutego 2019 13:31

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VII sesję zwykłą Rady Gminy Mniów w dniu 20 lutego 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 30.01.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2019 rok,

4. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i Sośnina,

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat,

6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,

7. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów,

8. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy,

 

10. Wolne wnioski i ogłoszenia.

 

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł

Poprawiony ( czwartek, 14 lutego 2019 13:33 )