Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 24 maja 2019 17:33

W dniu 22 maja odbyła się IX zwykła sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów na IX sesji podjęła następujące uchwały:

- w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów.

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres ...... w trybie bezprzetargowym

- w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Serbinów.

- w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

 

- w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

- w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie.

- w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.

- w sprawie zmian w budżecie gminy.

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów”.

- w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za bezzasadną.

Poprawiony ( piątek, 24 maja 2019 17:35 )