Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 02 października 2019 13:37

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XIII (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Mniów w dniu 4 października 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019 – 2028

- w sprawie zmian w budżecie gminy

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu

3. Wolne wnioski i ogłoszenia.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł