Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 23 października 2019 14:10

W dniu 23 października 2019 roku odbyła się XIV sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany Uchwały nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym
  • w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach na terenie Gminy Mniów
  • w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mniowie oraz nadania statutu
  • w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za bezzasadną
  • w sprawie zmian w budżecie gminy