Gmina Mniów

Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 maja 2008 16:47

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów
Województwo świętokrzyskie
Powiat Kielce

 
Roślina: Czereśnia
Agrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-04-22
Szczegóły:
Zabiegi ochrony chemicznej należy rozpocząć na początku kwitnienia czereśni.
Zalecenia:
Oprysk powtórzyć w pełni kwitnienia, szczególnie w okresie przewlekłych opadów deszczu i w uprawie odmian podatnych na chorobę.
Środki ochrony roślin:
BAYCOR 25 WP
MIEDZIAN 50 WP
MIEDZIAN 50 WG
MIEDZIAN EXTRA 350 SC
      
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Roślina: Jabłoń domowa
Agrofag: Mszyce
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-04-24
Szczegóły:
Zwalczanie mszyc rozpoczyna się przed kwitnieniem jabłoni. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć po kwitnieniu, jeżeli zostanie przekroczony próg szkodliwości.
Zalecenia:
Opryski chemiczne konieczne są w przypadku stwierdzenia mszyc w 10 pąkach liściowych a w okresie późniejszym 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew.
Środki ochrony roślin:
BULLDOCK 025 EC
CALYPSO 480 SC
DECIS 2,5 EC
FASTAC 100 EC
KARATE ZEON 050 CS
PATRIOT 2,5 EC
PIRIMOR 500 WG       

Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Roślina: Jabłoń domowa
Agrofag: Mączniak jabłoni
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-04-24
Szczegóły:
Zabiegi chemiczne należy rozpocząć od fazy różowego pąka jabłoni. Następne opryski wykonuje się po kwitnieniu drzew, w odstępach co 7-10 dni, w zależności od przebiegu pogody.
Zalecenia:
Stosowanie środków chemicznych zaleca się, gdy porażenie pędów przed kwitnieniem przekracza 4%
Środki ochrony roślin:
ARDENT 500 SC
BUMPER 250 EC
CLARINET 200 SC
DISCUS 500 WG
KAPTAN PLUS 71,5 WP
NIMROD 250 EC
PUNCH BIS 400 EC
SCORE 250 EC
SIARKOL EXTRA 80 WP
ZATO 50 WG        
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Roślina: Jabłoń domowa
Agrofag: Parch jabłoni
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-04-22
Szczegóły:
Największe zagrożenie przez parcha jabłoni rozpoczyna się od fazy zielonego pąka do kwitnienia.
Zalecenia:
W fazie od zielonego pąka jabłoni należy stosować opryskiwanie fungicydami powierzchniowymi.
Środki ochrony roślin:
DELAN 700 WG
KAPTAN PLUS 71,5 WP
MERPAN 50 WP
VENTOP 350 SC
CHORUS 75 WG
MYTHOS 300 SC
ARDENT 500 SC
DISCUS 500 WG
ZATO 50 WG        
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Roślina: Pszenica ozima
Agrofag: Brunatna plamistość liści
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-05-05
Szczegóły:
Zabiegi chemiczne wykonuje się od fazy strzelania w źdźblo do końca fazy kłoszenia pszenicy.
Zalecenia:
Oprysk należy wykonać w chwili pojawienia się pierwszych objawów choroby.
Środki ochrony roślin:
ARTEA 330 EC
CHARISMA 207 EC
FALCON 460 EC
FOLICUR PLUS 375 EC
PROSARO 250 EC
SPARTA 250 EW
SWING TOP 183 SC
ZAMIR 400 EW        
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Roślina: Pszenica ozima
Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-05-05
Szczegóły:
Zwalczanie chemiczne mączniaka prawdziwego należy przeprowadzić w fazie strzelania w źdźbło pszenicy ozimej.
Zalecenia:
Oprysk wykonuje się, gdy występują pierwsze objawy porażenia na co najmniej 10% źdźbeł. Zabiegi można wykonywać, w miarę potrzeby, do końca fazy kłoszenia.
Środki ochrony roślin:
ALLEGRO 250 SC
BUMPER 250 EC
FOLICUR PLUS 375 EC
FUNABEN EXTRA 375 SE
OPUS 125 SC
PUNCH BIS 400 EC
TANGO STAR 334 SE
TILT PLUS 400 EC        
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Roślina: Pszenica ozima
Agrofag: Rdza brunatna pszenicy
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-05-05
Szczegóły:
Rdzę brunatną pszenicy należy zwalczać w fazie od strzelania w źdźbło do końca kłoszenia pszenicy.
Zalecenia:
Zabiegi chemiczne są konieczne, gdy w fazie strzelania w źdźbło co najmniej 10 % źdźbeł jest porażonych, a w fazie kłoszenia jeżeli objawy występują na liściu podflagowym.
Środki ochrony roślin:
ARTEA 330 EC
BRIO 450 SE
BUMPER SUPER 490 EC
CARAMBA 60 SL
DUETT ULTRA 497 SC
ESCUDO FORTE 375 CS
FOLICUR PLUS 375 EC
PROKARB 380 EC
SARFUN PRO 187,5 SC
VISTA 228 SE        
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Roślina: Śliwa domowa
Agrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-04-21
Szczegóły:
Zabiegi chemiczne należy rozpocząć tuż przed kwitnieniem śliw, w zależności od podatności odmiany i wystąpienia szkód spowodowanych patogenem w poprzednicm roku.
Zalecenia:
Po kwitnieniu wykonać 3-4 zabiegi, co 14 dni.
Środki ochrony roślin:
BAYCOR 25 WP
HORIZON 250 EW
KOCIDE 101 WP
MIEDZIAN 50 WP
PUNCH BIS 400 EC
TOPSIN M 500 SC        
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Roślina: Śliwa domowa
Agrofag: Owocnice śliwowe
Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-05-05
Szczegóły:
Oprysk wykonuje się pod koniec opadania płatków kwiatowych śliw. W razie potrzeby zabieg powtórzyc po 7-10 dniach.
Zalecenia:
Progiem szkodliwości jest 80 szt. dorosłych osobników, odłowionych na pułapce lepowej.
Środki ochrony roślin:
CALYPSO 480 SC
DIMEZYL 400 EC
MOSPILAN 20 SP
OWADOFOS 540 EC
        
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, pod adresem www.minrol.gov.pl>Informacje Branżowe>Produkcja roślinna >Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt 1,2,3 Ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Poprawiony ( piątek, 23 stycznia 2009 11:35 )