Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 26 listopada 2019 17:08

W dniu 26 listopada 2019 roku odbyła się XV sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 - 2023. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Przełom
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028
  • w sprawie zmian w budżecie gminy