Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 04 grudnia 2019 14:19

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XVI sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Mniów w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota) o godzinie 9:15 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwał:
    • w sprawie utworzenia na terenie gminy Mniów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
    • w sprawie zmian w budżecie gminy
  • Wolne wnioski i ogłoszenia.
  • Zamknięcie sesji.
Poprawiony ( środa, 04 grudnia 2019 14:29 )