Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 18 grudnia 2019 11:58

W dniu 18 grudnia 2019 roku odbyła się XVII sesja (budżetowa) Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres …. w trybie bezprzetargowym
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok
  • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
  • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
  • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031
  • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok